Eesti Haigekassa korraldab riiklikku ravikindlustust. Haigekassa missioon on tagada enam kui 1,2 miljonile ravikindlustatud inimesele tervishoiuteenuste, ravimite, meditsiiniseadmete ja rahaliste hüvitiste kättesaadavus ning ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkus. Eesti Haigekassa 2017. aasta eelarve oli 1,1miljardit eurot, organisatsioonis töötab 210 professionaali. Eesti Haigekassa peamisteks partneriteks on haiglad, perearstid, hambaarstid jt tervishoiuteenuse osutajad, kellega sõlmitakse ravi rahastamise lepingud. Tihedat koostööd tehakse ka apteekide, meditsiiniliste abivahendite müüjate, erialaseltside ja patsiendiühendustega. Samuti tehakse koostööd Euroopa Liidu ravikindlustusasutustega. Eesti Haigekassa lähiaastate strateegia üheks oluliseks osaks on digiteenuste terviklik arendamine.

Eesti Haigekassa juhatusse on oodatud

JUHATUSE LIIGE

Chief Digital Transformation Officer

Sinu kätes on haigekassa teenuste tehnoloogilise visiooni ja strateegia loomine ning selle elluviimise juhtimine. Sinu meeskonda kuulub 30-40 professionaali, kellega koos Sa viid läbi digitaalse transformatsiooni nii organisatsioonis kui ka organisatsiooniüleselt. Sinu töö sihiks on tagada organisatsiooni konkurentsivõime läbi digitaliseeritud teenuste pakkumise kliendile ja sisemise toimimise efektiivistamise. Sa juhid projektide portfelli ning kujundad kiire arenduste väljatöötamise ja elluviimise kultuuri parandades läbi digiteenuste kliendikogemust. Tehnoloogia juhtiva strateegilise planeerijana vastutad Sa tehnoloogiliste otsuste elluviimise eest ning digitaalse ökosüsteemi üldise arhitektuuri, arendustegevuse ja innovatsiooni eest.

Ootame Sind oma meeskonda kui Sul on:

 • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad
 • vähemalt 5-aastane töökogemus tehnoloogiate, projekti-, muudatuste- ja meeskonnajuhtimisel soovitavalt finantssektori ettevõttes
 • kogemus suurte ja keerukate ärirakenduste arendusprojekti kõigis etappides
 • põhjalikud teadmised teenuse määratlemise, arendamise ja olelustsükli juhtimise kohta
 • võimekus koostada ärifunktsionaalset ja tehnoloogilist äriarhitektuuri kirjeldust ning neid omavahel seostada
 • analüütiliste meetodite ja tänapäevaste analüütika vahendite tundmine
 • võime mõista klientide vajadusi ning lõppkasutajale suunatud eesmärkide täitmise fookust
 • analüütiline ja strateegiline mõtteviis, võimekus kujundada visioon
 • liidriomadused, võimekus inspireerida ja motiveerida inimesi enda ümber
 • suurepärane koostöö- ja läbirääkimisoskus
 • eesti- ja inglise keele oskus. 

Sind ootab ambitsioonikas meeskond. Juhatuse liikmena on Sul unikaalne võimalus juhtida Eesti Haigekassa innovatsiooni ja digitransformatsiooni, mis puudutab pea iga Eesti inimese kliendikogemust.

Soovid lisainfot?

Merily Kesküll
Otsinguspetsialist
merily.keskyll@fontes.ee
Kaire Laas
Juhtivkonsultant
kaire.laas@fontes.ee