FONTESE XII MENTORITE PROGRAMM 2018-2019

Mentorite grupp on täitunud!


Sul on võimalus programmis osaleda kas mentori või menteena.

Mentor – tippjuht, kes peab oluliseks saada coachiva mentori väljaõppe koos praktikaga ja panustada teisest organisatsioonist juhi oluliste teemadega tegelemisse.

Mentee - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst tippjuhist mentoriga teisest organisatsioonist, kellega enda jaoks olulisi teemasid arutada.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.


MIDA SAAB MENTOR?

 •  Analüüsib oma mentori- ja juhiprofiili ja rõõmustab oma tugevuste üle ning teadvustab riskikohad.
 • Kujundab koos grupikaaslastega arusaamise mentorluse võimalustest ja harjutab coachingu- ja nõustamistehnikaid.
 • Kasutab oma kogemusi ja teadmisi koostöös menteega ehk juhiga teisest organisatsioonist.
 • Aitab seeläbi kaasa mentee plaanide teostumisele nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, arendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Saab kogemuse coachitava rollis olemisest ja võimaluse tegeleda enda jaoks oluliste teemadega.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.
 • Paneb ennast proovile, õpib ennast ja oma piire tundma.
 • Saab kasutada omandatud oskusi oma igapäevatöös tippjuhina.


MIDA SAAB MENTEE?

 • Saab isikliku mentori, kes keskendub tema vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saab arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsib oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtleb läbi oma vajadused ja eesmärgid.
 • Saab võimaluse mõelda läbi oma karjäärieesmärgid.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, arendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Tutvub paari organisatsiooniga lähemalt.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.


PROGRAMM

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2018 kuni septembrini 2019.


Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.


Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
 • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse teineteist.


Fontese tugi

 • Iga koostööpaar saab endale tugicoachi Fontesest, kes hoolitseb nende eest terve programmi vältel. Mentorid saavad ühe personaalse coachingu sessiooni.
 • Fontes viib läbi individuaalse juhi- ja mentorprofiili analüüsi.
 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.


INVESTEERING AJAS

Mentorid

 • 98 tundi, mis sisaldab juhiprofiili analüüsi, 8 töötuba mentoritele ja kodutööde tegemist, programmi algus- ja lõpuüritust, kohtumisi menteega, kovisioonigrupis osalemist, koostööst arengupartneriga, individuaalset coachingusessiooni Fontese konsultandiga, 3 ettevõtte külastust ja tagasiside andmist.

         Programmi jooksul toimub 8 kohtumist menteega (kokku ca 16 tundi).


I töötuba + Avaüritus 12.09.2018

II töötuba 11.10.2018

III töötuba 15.11.2018

Kovisioon 21.11/28.11/6.12.2018

IV töötuba 10.01.2019

V töötuba 14.02.2019

VI töötuba 14.03.2019

VII töötuba 06.06.2019

VIII töötuba + Lõpuüritus 10.10.2019


Menteed

 • 52 tundi, mis sisaldab juhiprofiili analüüsi, 4 menteede töötuba, programmi algus- ja lõpuüritust, kohtumisi mentoriga, koostööd arengupartneriga, tugicoachi sessiooni Fontese konsultandiga, 2 ettevõttekülastust ja tagasiside andmist.

        Programmi jooksul toimub 8 kohtumist mentoriga (kokku ca 16 tundi).


Avaüritus 12.09.2018

I töötuba 19.09.2018

II töötuba 07.11.2018

III töötuba 06.02.2019

IV töötuba 05.06.2019

Lõpuüritus 10.10.2019


INVESTEERING RAHAS

Mentorid

 • 3200 eurot + km.

Menteed

 • 2400 eurot + km.


Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Siim-Joonas Räim
Arendusspetsialist
siim-joonas.raim@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee