OPQ testi kasutaja koolitusel omandab osaleja OPQ isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks ja tagasisideintervjuu läbiviimiseks vajalikud oskused, sh omandab oskused kompetentside hindamiseks nii sobivuse kui arendamise eesmärgil.

Koolituse läbinu:

  • Omandab teadmised isiksuse omaduste hindamise, OPQ testi kasutamisvõimaluste ja UCF kompetentside süsteemi kohta.
  • Omandab oskused OPQ isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks.
  • Omandab oskused OPQ isiksuse testi tagasisideintervjuu läbiviimiseks.

Koolituse kestvus on 3 päeva – 2 päeva ja follow-up koolituspäev. Koolituspäevad sisaldavad teooriat ja praktilist harjutamist. Koolituspäevadel osalemisele eelneb ka iseseisva töö täitmine.

Koolitusel on fookuses OPQ interpreteerimine, tagasisideintervjuu läbiviimine ja selle abil kompetentside hindamine. Follow-up päeval arutatakse läbi testi kasutamise käigus tekkinud küsimused ja käsitletakse OPQ abil töötajate arendamist.

Õppekava sisu:

  • Kuidas mõõta isiksuse omadusi?
  • Kompetentsid ja talentide hindamine.
  • OPQ küsimustik – struktuur ja dimensioonid.
  • Tagasisideintervjuu põhimõtted.
  • OPQ ja kompetentsid. OPQ kasutamise valikuprotsess.
  • OPQ kasutamine arenduse eesmärkidel.
  • Teiste CEB testide ja OPQ erinevate raportite kasutamise võimalused.

Koolituse kogumaht on 52 akadeemilist tundi, sh:
Auditoorne töö: 18 ak/h.
Praktiline töö: 20 ak/h.
Iseseisev töö: 14 ak/h.

Koolituse lõpetamise tingimuseks on iseseisva töö läbimine, osalemine koolituspäevadel, kus on omandatud teoreetilised teadmised ning läbitud praktilised harjutused.

Fontes väljastab koolituse läbinud osalejale koolituse läbimist kinnitava rahvusvahelise sertifikaadi ja tunnistuse.

Koolitus toimub Fontese koolitusruumis aadressil Sepapaja 6, Tallinn.


Koolituse toimumisajad:

Iseseisev töö

I koolituspäev: 10. detsember 2018 kell 9.00-16.00

II koolituspäev: 11. detsember 2018 kell 9.00-16.00

Follow-up koolituspäev: 20. detsember 2018 kell 10.00-13.15

Koolituse hind: 1700 eurot + km.

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Veronika Ratnikova
Arendusspetsialist
veronika.ratnikova@fontes.ee