Programmi eeletapp aprill-august, mil toimub juhiprofiili analüüs!

FONTESE XIII COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM 2019-2020

KUIDAS JUHTIDA TALENTI JA TALENDIGA TULEVIKKU?


Mentor – tippjuht, kes peab oluliseks saada coachiva mentori väljaõppe koos praktikaga ja panustada teisest organisatsioonist juhi oluliste teemadega tegelemisse.

Mentee - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst tippjuhist mentoriga teisest organisatsioonist, kellega enda jaoks olulisi teemasid arutada.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.


MIDA SAAB MENTOR?

 • Analüüsib oma mentori- ja juhiprofiili ja rõõmustab oma tugevuste üle ning teadvustab riskikohad. Saab Fontese poolt koostatud kokkuvõtte enda juhiprofiilist
 • Kujundab koos grupikaaslastega arusaamise mentorluse võimalustest ja harjutab coachingu- ja nõustamistehnikaid.
 • Kasutab oma kogemusi ja teadmisi koostöös menteega ehk juhiga teisest organisatsioonist.
 • Aitab seeläbi kaasa mentee plaanide teostumisele nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, laiendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Saab kogemuse coachitava rollis olemisest ja võimaluse tegeleda enda jaoks oluliste teemadega.
 • On arengupartneriks ühele või mitmele kaaslasele mentorite grupist.
 • Paneb ennast proovile, õpib ennast ja oma piire tundma.
 • Saab kasutada omandatud oskusi oma igapäevatöös tippjuhina.

PROGRAMM

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2019 kuni juunini 2020.

Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
 • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse teineteist.

Fontese tugi

 • Iga koostööpaar saab endale tugicoachi Fontesest, kes hoolitseb nende eest terve programmi vältel. Mentorid saavad ühe personaalse coachingu sessiooni.
 • Fontes viib läbi individuaalse juhi- ja mentorprofiili analüüsi.
 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.

INVESTEERING AJAS

Mentorid

105 tundi, mis sisaldab:

 • Juhiprofiili küsimustiku, WOPI isiksuse testi ning registreerimislehe täitmist.
 • Juhiprofiili tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga.
 • Kirjalikku eneseanalüüsi.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • 8 töötuba mentoritele ja kodutööde tegemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 8 kohtumist menteega.
 • Koostööd arengupartneriga/-partneritega.
 • Individuaalset coachingusessiooni Fontese konsultandiga.
 • 3 ettevõtte külastust.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 8-l korral.

I töötuba + Avaüritus

12.09.2019 kell 9.00-14.50 + 15.00-17.00


II töötuba 

15.10.2019 kell 9.00-16.15


III töötuba

14.11.2019 kell 9.00-16.15


Kovisioon 

28.11.2019 kell 13.30-16.45

või

04.12.2019 kell 9.00-12.15


Individuaalne coachingusessioon

jaanuar 2020


IV töötuba

09.01.2020 kell 9.00-16.15


V töötuba

06.02.2020 kell 9.00-16.15


VI töötuba

12.03.2020 kell 9.00-16.15

VII töötuba

07.05.2020 kell 9.00-14.00


VIII töötuba

04.06.2020 kell 9.00-14.45


Lõpuüritus

04.06.2020 kell 15.00-17.00


INVESTEERING RAHAS

Programmis osalemise maksumus: 3500 eurot + km.

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee