Programmi eeletapp aprill-august, mil toimub juhipotentsiaali analüüs!

FONTESE XIII COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM 2019-2020


KUIDAS JUHTIDA TALENTI JA TALENDIGA TULEVIKKU?

Mentor – tippjuht, kes peab oluliseks saada coachiva mentori väljaõppe koos praktikaga ja panustada teisest organisatsioonist juhi oluliste teemadega tegelemisse.

Mentee - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst tippjuhist mentoriga teisest organisatsioonist, kellega enda jaoks olulisi teemasid arutada.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.


MIDA SAAB MENTEE?

 • Saab isikliku mentori, kes keskendub tema vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saab arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsib oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtleb läbi oma vajadused ja eesmärgid.
 • Saab võimaluse mõelda läbi oma arengu- ja karjäärieesmärgid.
 • Vahetab kogemusi teiste juhtidega, laiendab isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Tutvub ettevõtte külastuste käigus paari organisatsiooniga lähemalt.
 • On arengupartneriks ühele oma kaaslasele mentorite grupist.


PROGRAMM

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2019 kuni juunini 2020.

Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
 • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse teineteist.

Fontese tugi

 • Iga koostööpaar saab endale tugicoachi Fontesest, kes hoolitseb nende eest terve programmi vältel. Mentorid saavad ühe personaalse coachingu sessiooni.
 • Fontes viib läbi individuaalse juhi- ja mentorprofiili analüüsi.
 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.

INVESTEERING AJAS

72 tundi, mis sisaldab

 • Juhipotentsiaali küsimustiku, WOPI isiksuse testi ning registreerimislehe täitmist.
 • Juhipotentsiaali tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga ning kokkuvõtet Fontese poolt.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • 4 töötuba menteedele ja kodutööde tegemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 8 kohtumist mentoriga.
 • Koostööd arengupartneriga/-partneritega.
 • Individuaalset sessiooni Fontese konsultandiga.
 • 2 ettevõtte külastust.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 4-l korral.

Avaüritus 

12.09.2019 kell 15.00-17.00


I töötuba (Juhi areng) 

19.09.2019 kell 10.00-16.30


II töötuba (Kaasav juhtimine) 

07.11.2019 kell 10.00-13.15


III töötuba (Suhete juhtimine)

 05.02.2020 kell 10.00-16.30


Kovisioon 

26.03.2020 kell 10.00-13.15

või

02.04.2020 kell 13.30-16.45


Kohtumine tugiisikuga 

märts/aprill


IV töötuba (Muutuste juhtimine) 

14.05.2020 kell 10.00-13.15

Lõpuüritus 

04.06.2020 15.00-17.00


INVESTEERING RAHAS

Programmis osalemise maksumus: 2600 eurot + km.

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee