SmartCap valitseb riiklikku fondifondi, mille vahendid investeeritakse Eesti varase faasi riskikapitalifondidesse. SmartCap on SA Kredex tütarettevõte, mis tegutseb Finantsinspektsiooni poolt väljastatud väikefondivalitseja tegevusloa alusel. SmartCapi missioon on luua viljakas pinnas uuendusmeelse ja ettevõtliku Eesti arenguks. SmartCap teeb seda koos Põhja-Euroopa parimate riskikapitali fondijuhtidega, mis võimaldab luua elujõulise riskikapitali ökosüsteemi. SmartCapi fondifondi maht on täna 70 miljonit eurot ja tiim on 4-liikmeline. Lisainfo www.smartcap.ee


Sinu ülesanne SmartCapis on vastavuskontrolli ja riskihalduse korraldamine. Sinu fookuses on SmartCapi dokumentide ja lepingute õigusaktidele vastavuse kontroll, suhtlus Finantsinspektsiooniga ning SmartCapi juhatuse toetamine riskide tuvastamisel, hindamisel ja maandamisel. Sa nõustad SmartCapi nõukogu, juhatust ja töötajaid õiguse, riskijuhtimise ja vastavuse teemadel.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on juriidiline kõrgharidus ning vähemalt 3-aastane erialase töö kogemus finantsteenuste ettevõttest. Hea kui Sul on varasem kokkupuude investeerimisvaldkonna riskijuhtimisega. Tööks on vajalik väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus. Olulisel kohal on nii iseseisvus, kui meeskonnatööle suunatud hoiak, suhtlemisvalmidus ning suurepärane kirjalik ja suuline argumenteerimisoskus.

SmartCap pakub Sulle põnevat ja vastutusrikast tööd ning võimalust kaasa lüüa elujõulise riskikapitalituru loomisel ja kogukonna kujundamisel. SmartCapis ootab Sind kaasaegne töökeskkond ja ühtehoidev väike tiim. Sinu professionaalset ja isiksuslikku arengut toetatakse läbi mitmekülgsete koolituste ning rahvusvahelise suhtluse võimaluste pakkumise. Oma tegevusega panustad Sa uuendusmeelse ja ettevõtliku Eesti arengusse. Oma töös on Sul võimalus kasutada mitmekülgseid väliseid õigusalaseid ja teisi koostööpartnereid. Sinu töökoht asub Tallinna kesklinnas.

Soovid lisainfot?

Katrin Jermann
Talent Sourcer
katrin.jermann@fontes.ee
Kaire Laas
Juhtivkonsultant
kaire.laas@fontes.ee