Lennuliiklusteeninduse AS on äriühing, mis tegutseb aktsiaseltsina alates 1997. aastast ja mille aktsiatest 100% kuulub Eesti riigile. Ettevõtte põhitegevuseks on ohutu ja kvaliteetse lennuliikluse korraldamine Eesti õhuruumis. 

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi (EANS) kõige olulisemaks eesmärgiks on aeronavigatsiooniteenuse osutamine. Selle tagamiseks korraldab juhatus ettevõtte majandustegevust kolme tähtsama huvigrupi ootusi silmas pidades:

 • Klientidele (Finnair, Air Baltic, Rossiya Airlines, Lufthansa, Nordica jne) on oluline saada kvaliteetset (sh ohutut), sujuvat ja paindlikku aeronavigatsiooniteenust mõistliku hinnaga;
 • Omanikule on tähtis ettevõtte pikaajaline ja kasumlik toimimine, tagades nõutud omakapitali tootlikkuse;
 • Personali huvi on teha huvitavat ja vajalikku tööd, sealjuures areneda ning saada töö eest väärilist tasu.

2018. aastal oli ettevõtte käive 28,3 MEUR ja töötajate arv 220. 

2018. aastal uuendati EANSi väärtusi ning need sõnastati järgmiselt:

 • koostöö - saavutame eesmärke läbi koostöö;
 • areng - arendame ennast ja lennundust;
 • ausus ja avatus - oleme ausad ja avatud oma suhtumistes ja tegemistes.

Ettevõtte nõukogusse kuuluvad Viljar Arakas (nõukogu esimees), Andres Uusma, Kaupo Raag ja Riina Varts. Ettevõttes on sõlmitud kollektiivleping Eesti Lennujuhtide Assotsiatsiooniga. 

Vaata lisaks: www.eans.eewww.lennujuht.ee


Seoses LENNULIIKLUSTEENINDUSE AS juhatuse liikme tähtajalise lepingu lõppemisega kuulutame välja avaliku konkursi, et leida

JUHATUSE LIIGE, lennujuhtimise valdkond

Juhatuse liige osaleb organisatsiooni strateegilises, tulemuslikus ja terviklikus juhtimises ning arendamises ning vastutab lennujuhtimise valdkonna eest. Lennujuhtimise vastutusvaldkond hõlmab endas lennujuhtimise üksuste juhtimist, tsiviil-sõjalist koostööd Eesti suveräänsuse tagamisel, lennuohutust ning rahvusvahelist operatsioonilist koostööd.

SOBIVAL KANDIDAADIL ON :

 • Kõrgharidus;
 • Teadmised lennundust reguleerivatest õigusaktidest ja organisatsioonidest ning lennundussektori toimimisest;
 • Teadmised ja kogemused lennuliiklusteenindusest;
 • Juhtimiskogemus tugevalt reguleeritud valdkonnas tegutsemisest;
 • Teadmised ja kogemus kvaliteedijuhtimis-, ohutus- või riskijuhtimissüsteemidest;
 • Rahvusvahelise suhtluse ja läbirääkimise kompetents;
 • Eesti ja inglise keele oskus;
 • Liidriomadused ja võimekus inimkapitali kasvatada;
 • Suurepärane protsessijuhtimise kompetents, süsteemsus;
 • Suurepärased suhtlemisoskused ja isiklik mõju;
 • Meeskonnatööle orienteeritus;
 • Uuendustele avatus.

Juhatuse liikme ametikohal töötamise eeltingimuseks on riigisaladusele juurdepääsu õiguse omamine.

AMETIKOHT VÕIMALDAB:

 • Juhtida ja arendada tugevat ettevõtet, mis tegutseb tõeliselt rahvusvahelises, põnevas ja kiiresti muutuvas lennunduse valdkonnas;
 • Anda oma panus sellesse, et Eesti muutuks maailma lennufirmadele sihtkohana ja võimaliku osana nende marsruudist üle Euroopa lendamisel veelgi atraktiivsemaks;
 • Koostööd erinevate lennunduse osapooltega.

Soovid lisainfot?

Kelly Pärkman
Otsinguspetsialist
kelly.parkman@fontes.ee
Kaire Laas
Juhtivkonsultant
kaire.laas@fontes.ee