NPM Silmet OÜ asub Sillamäel, Ida-Virumaal. Ettevõte on suurim haruldaste metallide ja haruldaste muldmetallide tootja Euroopas ja kuulub Neo Performace Materials Gruppi, mille peakontor asub Kanadas. Tööstus on maailmaulatuslik – 99% materjalidest ja toorainest tuleb väljastpoolt Eestit (Brasiiliast, USA-st, Venemaalt jne.) ning 99% toodangust eksporditakse (EL, USA, Jaapan jne.) Ettevõtte toodangut kasutatakse autotööstuses, keraamikas, klaasitööstuses, lennunduses, elektroonikas, kosmosetehnoloogiates, taastuvenergia tootmisseadmetes jne. Ettevõttes töötab ca 500 inimest.


Silmeti professionaalse ja tegusa meeskonnaga on oodatud liituma

Töökeskkonna spetsialist (Industrial Safety Specialist)


Sinu võimaluseks ja rolliks on seista hästi toimiva tööohutuskultuuri arendamise ja toimivana hoidmise eest. Sa lood koostöös oma meeskonnaga ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna ning tagad, et ettevõttes töötavatel inimestel on teadmised ning oskused ohutuse tagamise valdkonnas.

Sinu igapäevaste tegevuste hulka kuulub:

  • Riskianalüüside tegevuskava koostamine ning analüüside läbiviimine
  • Töökeskkonna sisekontrolli koordineerimine ja protseduuride läbiviimine (sh tootmisüksustes kontrollvisiitide tegemine ning tähelepanu juhtimine riskikohtadele)
  • Töötate juhendamine ja koolituste läbiviimine töökeskkonna ohutuse ja tervishoiu teemadel
  • Tervisekontrolli korraldamine
  • Koostöö töötajate ning töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukoguga
  • Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine, korrashoid ja uuendamine.
  • Valdkonda reguleeriva seadusandlusega kursis olemine ning info jagamine teistele osapooltele

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on asjakohane haridus, vähemalt 5-aastane tööohutuse ja/või töökeskkonna valdkonna kogemus, head teadmised tänapäevasest keskkonna ja tööohutuse loogikatest ning praktikatest. Sa tahad kuuluda arengule orienteeritud, ambitsioonikasse ja hoolivasse meeskonda. Sa suhtled väga hästi eesti ja vene keeles, inglise keele oskus on suureks plussiks. Sind iseloomustab koostööle orienteeritud stiil, oled võimeline end kehtestama ning tegema väga head meeskonnatööd, olema valmis pühenduma ja olema professionaal omal alal. Oluline on võime süsteemselt mõelda ja oskus esitada küsimusi, et hankida vastuseid selle osas, mida Sa ei valda.

Ettevõte pakub Sulle võimalust kujundada ohutut töökeskkonda unikaalses rahvusvahelises ja mastaapses ettevõttes, sh juhtida huvitavaid projekte, suhelda palju erinevate koostööpartnerite ja organisatsioonidega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Lisaks kannab ettevõte hoolt Sinu kui spetsialisti professionaalse arengu eest, pakkudes nii erialaseid kui üldharivaid arenguväljakutseid. Tegemist on unikaalse võimalusega teostada end väga kiiresti arenevas ja huvitavaid võimalusi pakkuvas valdkonnas.

Soovid lisainfot?

Merily Kesküll
Otsinguspetsialist
merily.keskyll@fontes.ee
Eva Lelumees
Juhtivkonsultant
eva.lelumees@fontes.ee