Meie O-I-s armastame klaasi valmistamist, turustamist ja tarnimist – seepärast teeme seda rohkem kui ükski teine klaaspakendi tootja maailmas. Me armastame klaaspakendeid nende ilu, puhtuse ja jätkusuutlikkuse pärast. Saame aidata klientidel oma kaubamärke luua tehes nendega koostööd unikaalsete klaaspakendite tootmisel. O-I kontserni Järvakandi tehases töötab 160 oma ala proffi. Lisainfo www.o-i.com


O-I Järvakandi tehase tiimiga on oodatud liituma

Tootmisallüksuse juht

Sinu töö sisuks on 6-liikmelise tootmismeeskonna juhtimine klaasivalmistamise segu ja sulatusprotsessi ettevalmistamisel. Oma töös vastutad Sa pideva sulatusprotsessi nõuetele vastavuse eest kooskõlas ISO 9001 standardiga. Sinu roll nõuab erinevate seadmete jälgimist ja vajadusel sekkumist. Sa hoolitsed töötervishoiu, tööohutuse ning sulatatud klaasi kvaliteedi kontrollimise eest. Sa teed koostööd tehase teiste üksustega.

Ootame Sind kandideerima kui Sul on soovitavalt tehniline kõrgharidus, soov töötada tootmises ning inglise keele oskus. Tootmisallüksuse roll eeldab Sinult tehnilist taiplikkust, head organiseerimisvõimet, lahendustele orienteeritust, inimestega töö oskust, hands-on lähenemist ning pidevale parendamisele orienteeritust. O-I Järvakandi tehase meeskonda sobib südikas, vahetu, koostööaldis ja tulemustele orienteeritud juht.

Sind ootavad arenemis- ja eneseteostusvõimalused ning ainulaadne ja stabiilne töö rahvusvahelises edukas kontsernis.

Avatud uste päev 2019 Järvakandi tehases! 17. augustil avab O-I Estonia AS kõikidele huvilistele uksed tähistamaks 140. aasta möödumist klaasitootmise algusest Järvakandis. Vaata rohkem infot: https://www.facebook.com/events/440652559865495/

Soovid lisainfot?

Katrin Jermann
Talent Sourcer
katrin.jermann@fontes.ee
Kaire Laas
Juhtivkonsultant
kaire.laas@fontes.ee