JUHATUSE ESIMEES

Pikaajalise tootmiskogemusega sisustuse tootja ootab oma meeskonna uut Juhatuse esimeest!


Juhatuse esimehe peamine fookus on:

Eelkõige ettevõtte ambitsioonikas kasvatamine läbi uue äri genereerimise ja protsesside efektiivistamise. Oled igas mõttes tegutseja ning käivitaja, tahad võtta endale ja seada oma meeskonnale eesmärke ning sihte. Sa seisad hea ettevõtte kasumliku ja jätkusuulikku kasvu nii inimeste, organisatsiooni kui terviku ning äri arenduse ja tehnoloogilise innovatsiooni võtmes.

Oled juhina strateegilise fookusega, töötad välja koos oma meeskonnaga visiooni ning strateegilise vaate kellele, kuidas, missuguse vajaduse lahendamiseks ettevõte saab ja tahab tooteid-teenuseid pakkuda.

Oled kasvu vedaja ning lood tingimused ambitsioonikaks arenguks. See eeldab laia pildi omamist valdkonnas toimuvast ning samuti kursis olemist teiste turgude arengutega. Oled ettevõtte väärtuste ja kultuuri kandja ning teenindad organisatsioonis töötavate inimeste ning organisatsiooni klientide vajadusi. Sinu roll on luua eeldused nii tehnilise suutlikkuse kui töökeskkonna poolelt, et organisatsioon kasvaks jätkusuutlikult.

Täpsemalt hõlmab roll:

 • Ettevõtte äristrateegia koostamise ja elluviimise korraldamine
 • Tugeva ja jätkusuutliku organisatsioonikultuuri ülesehitamine ja kujundamine
 • Efektiivse koostöö kujundamine koostöö- ja lepingupartneritega
 • Ettevõtte majanduslikult kasumliku tulemuse tagamine ning uue äri genereerimine
 • Ettevõtte kõneisikuks olemine ja ettevõtte esindamine suhetes avalikkuse, huvigruppide ja partneritega

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • Kõrgharidus
 • Tootmisvaldkonna ettevõtte tippjuhtimise või tootmisvaldkonnas äri genereerimise kogemus, saad aru tootmisvaldkonna protsesside kujunemise loogikast
 • Strateegiline ja äriline mõtlemine, liidri ja eestvedaja mõtteviis ning tegutsev hoiak
 • Äri genereerimise ja protsesside kujundamise oskus ning tahe
 • Süsteemsus ja struktureeritus, faktidele tuginev otsustusvõime
 • Lai silma- ja kogemustering
 • Organisatsiooni kujundamise ja arendamise oskus
 • Suurepärane suhtlemis- ja läbirääkimiste oskus (tõhus ja eesmärgipärane suhtlemine)
 • Ambitsioonikus, initsiatiiv ning kõrge saavutusvajadus (sh enesejuhtimise võime)


Miks antud pakkumist kaaluda?

Sulle pakutakse erakordset võimalust juhtida ja arendada ettevõtet põnevas ning kasvavas äris. Sind ootab võimalus vedada ettevõtte kasvu ning laienemist nii kohalikul kui eksportturgudel. Sa saad iseseisvalt teha ja ellu viia strateegiaid ja plaane, mis viivad ettevõtte kasvule. Sind ootavad toredad kolleegid, kes aitavad Sul sulanduda meeskonda ja sisse elada uude rolli. Sa saad oma liidrivõimekust rakendada ning arendada ja kujundada organisatsiooni toimivaks ja ühise eesmärgi nimel tegutsevaks meeskonnaks.

Soovid lisainfot?

Eva Lelumees
Juhtivkonsultant
eva.lelumees@fontes.ee
Katrin Jermann
Otsinguspetsialist
katrin.jermann@fontes.ee