WOPI testi kasutajakoolitusel omandab osaleja WOPI isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks ja tagasisideintervjuu läbiviimiseks vajalikud oskused.

Koolituse läbinu:

  • Omandab teadmised isiksuse omaduste hindamise ja WOPI testi kasutamisvõimaluste kohta.
  • Omandab oskused WOPI isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks.
  • Omandab oskused WOPI isiksuse testi tagasisideintervjuu läbiviimiseks.

Koolituse kestvus on 1,5 päeva – 1 koolituspäev ja poolepäevane follow-up koolitus. Koolituspäevad sisaldavad teooriat ja praktilist harjutamist. Peale esimest koolituspäeva täidetakse iseseisev töö.

Koolitusel on fookuses WOPI interpreteerimine, tagasisideintervjuu läbiviimine ja selle abil kompetentside hindamine. Follow-up päeval arutatakse läbi testi kasutamise käigus tekkinud küsimused ja käsitletakse WOPI abil töötajate arendamist.

Õppekava sisu:

  • Kuidas mõõta isiksuse omadusi?
  • Kompetentsid ja talentide hindamine.
  • WOPI küsimustik – struktuur ja dimensioonid.
  • Tagasisideintervjuu põhimõtted.
  • WOPI kasutamise värbamisel.
  • WOPI kasutamine töötajate arengu eesmärkidel.
  • WOPI erinevate raportite kasutamise võimalused.

 

Koolituse kogumaht on 10 akadeemilist tundi, sh:

Auditoorne töö: 10 ak/h.

Iseseisev töö: 3 ak/h.

 

Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine koolituspäevadel, kus on omandatud teoreetilised teadmised ning läbitud praktilised harjutused ning iseseisva töö edukas läbimine.

Koolituse läbinud saavad rahvusvahelise testi kasutamise sertifikaadi ja tunnistuse.

 

Koolitus toimub Fontese koolitusruumis aadressil Sepapaja 6, Tallinn.

 

Koolituse toimumisajad:

I koolituspäev: 1. aprill 2020 kell 10.00-16.30

Follow-up koolituspäev: 15. juuni 2020 kell 10.00-12.30

 

Koolituse hind: 580 eurot + km.

Koolitaja: Piret Jamnes (Fontese partner, arendustiimi juht, koolitaja, coach)

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee
Henry Uriko
Projektijuht
henry.uriko@fontes.ee
Log in or register to apply