WOPI testi kasutajakoolitusel omandab osaleja WOPI isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks ja tagasisideintervjuu läbiviimiseks vajalikud oskused.

Koolituse läbinu:

  • Omandab teadmised isiksuse omaduste hindamise ja WOPI testi kasutamisvõimaluste kohta.
  • Omandab oskused WOPI isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks.
  • Omandab oskused WOPI isiksuse testi tagasisideintervjuu läbiviimiseks.

E-koolituse kestvus on 1,5 päeva – 1 koolituspäev ja poolepäevane follow-up koolitus. Koolituspäevad sisaldavad teooriat ja praktilist harjutamist. Peale esimest koolituspäeva täidetakse iseseisev töö.

Koolitusel on fookuses WOPI interpreteerimine, tagasisideintervjuu läbiviimine ja selle abil kompetentside hindamine. Follow-up päeval arutatakse läbi testi kasutamise käigus tekkinud küsimused ja käsitletakse WOPI abil töötajate arendamist.

Õppekava sisu:

  • Kuidas mõõta isiksuse omadusi?
  • Kompetentsid ja talentide hindamine.
  • WOPI küsimustik – struktuur ja dimensioonid.
  • Tagasisideintervjuu põhimõtted.
  • WOPI kasutamise värbamisel.
  • WOPI kasutamine töötajate arengu eesmärkidel.
  • WOPI erinevate raportite kasutamise võimalused.

  

Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine e-koolituspäevadel, kus on omandatud teoreetilised teadmised ning läbitud praktilised harjutused ning iseseisva töö edukas läbimine.

Koolituse läbinud saavad rahvusvahelise testi kasutamise sertifikaadi ja tunnistuse.

 

Koolitus toimub e-koolitusena Zoom Conference keskkonnas.

 

Koolituse toimumisajad:

I e-koolituspäev: 1. aprill 2020 kell 9.00-13.15

Follow-up koolituspäev: 15. juuni 2020 kell 10.00-12.30

 

Koolituse hind: 580 eurot + km.

Koolitaja: Piret Jamnes (Fontese partner, arendustiimi juht, koolitaja, coach)

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee
Henry Uriko
Projektijuht
henry.uriko@fontes.ee