SHL Grupi poolt väljatöötatud universaalne kompetentside süsteem UCF-20 aitab paika panna ootusi uuele inimesele ja kaardistada kompetentside esinemise taset nii kandidaatidel kui ka juba töötavatel talentidel.

Iga osaleja saab 28-st eestikeelsest kompetentsikaardist koosneva komplekti, mille kasutamisvõimalusi koos uurime.

Eraldi fookuses on eesmärgi sõnastamine, kasutades spetsiaalseid küsimusi ja kompetentsikaarte.

Fokusseeritud intervjuud kasutatakse kompetentside hindamiseks ja see on üks süsteemsemaid, tõhusamaid ja odavamaid meetodeid kandidaadi kompetentside ja potentsiaali kaardistamiseks.

Intervjuu käigus keskendutakse käitumuslike näidete leidmisele läbi lugude rääkimise.

Selle meetodi abil saab kaardistada eristavaid kompetentse nagu koostöö, initsiatiiv, planeerimine ja organiseerimine, mõjutamine, meeskonna arendamine jne. Selline intervjuu vähendab oluliselt subjektiivseid hinnanguid, sest kogutakse fakte, mitte arvamusi või tõekspidamisi.

Sihtgrupp: kõik, kes puutuvad kokku inimeste värbamise, valiku ja arendamisega.

Koolituse teemad:

  • Kompetentsikaardid ja nende kasutamine.
  • Eesmärgi sõnastamine küsimuste ja kaartide abil.
  • Fokusseeritud intervjuu kui hindamismeetod.
  • Kaks erinevat fokusseeritud intervjuu mudelit.
  • Kuidas küsida? Erinevate kompetentside fokusseerimine, kasutades kompetentsikaarte.
  • Intervjuu käigus kogutud materjali kodeerimine.
  • Kompetentside hindamine.

 

Koolitus lähtub Talent Advisory põhimõtetest.

Toimumisaeg: 25. oktoobril kell 10.00-16.30.

Hind: 400 eurot + km.

Koolitus sisaldab õppematerjale (sh kompetentsikaarte), lõunat, kohvipause ja tunnistust.

Koolitajad: Piret Jamnes ja Juta Palmeri.

Koolituse koht: Fontes, Sepapaja 6, Tallinn, Ülemiste City.

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee
Juta Palmeri
Konsultant
juta.palmeri@fontes.ee