Klienditeenindus on Sinu kirg? Kas pead kliendirahulolu südamelahedaseks teemaks? Sind inspireerib ja innustab võimalus teha midagi, millel on suurem tähendus? Tahad viia Euroopa kolme parima tööturuasutuse hulka kuuluva organisatsiooni klientide teeninduskogemuse strateegiliselt uuele tasemele? Oled valmis muutma mõtteviisi ja sellega edukalt kaasa kutsuma kogu organisatsiooni? Kui jah, siis see võimalus on Sinule!

Eesti Töötukassa uuendusmeelsesse ja toetavasse meeskonda on oodatud

Teenindusjuht


Sulle usaldatakse Eesti Töötukassa teenindusvaldkonna juhtimine ja arendamine, eesmärgiga tagada klientide ootustele ja vajadustele vastav teeninduskvaliteet. Juhid teenindusosakonda ning oled partner ja nõuandja kogu organisatsioonile teeninduskvaliteedi alastes küsimustes. Sinu vahetuks koostööpartneriks on töötukassa tegevjuhtimise eest vastutav juhatus ning otseseks juhiks juhatuse esimees Meelis Paavel.

Sinu esimeseks ülesandeks on kõiki teeninduskanaleid hõlmava teenindusstrateegia väljatöötamine ja elluviimine. Sa töötad välja ning rakendad teenindusvaldkonna tulemusnäitajad. Arendad E-töötukassat ning tagad selle toimimise koostöös teiste valdkondadega. Samuti kujundad kliendipöördumiste ja pretensioonide haldamise ning analüüsimise põhimõtete süsteemi ja tagad selle toimise.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on magistrikraad või sellega võrdsustatud tasemel haridus, hea suure pildi tunnetus teenindusvaldkonna toimimisest. Juhina oled enesekindel ja omad eestvedamise oskust. Oled koostööle orienteeritud ja väga hea suhtleja. Valdad eesti keelt kõrgtasemel ning vene ja inglise keelt suhtlustasandil.

Töö asukoht on 1-2 päeva nädalas Tallinna keskkontor ning ülejäänud ajal soovi korral ükskõik milline töötukassa maakondlik osakond.

Pakume Sulle põnevat väljakutset pidevalt muutuvas ja arenevas valdkonnas. Samuti võimalust töötada paindlikult, terve Eesti võib olla Sinu kontor. Meie meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kes on valmis Sind igal sammul toetama. Hoolime Sinu heaolust ja enesearengust ning pakume selle toetamiseks erinevaid võimalusi.


Eesti Töötukassa missioon on toetada töö ja töötaja leidmisel. Selleks oleme inimestele toeks kogu tööelu vältel. Tööandjaid toetame sobiva tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel, oskuste arendamisel, töökohtade loomisel ja ümberkorralduste läbiviimisel. Maksame hüvitisi ja toetusi, mis võimaldavad turvaliselt tööd otsida ja tööl püsida. Analüüsime tööturul toimuvat ja kujundame vajadustele vastavaid tööturuteenused, et olla valmis muudatusteks tuleviku töömaailmas. Eesti Töötukassas töötab 900 oma valdkonna asjatundjat 31 üle Eesti asuvas Töötukassa esinduses.

 

Lisainfo: Eesti Töötukassa ja Eesti Töötukassa Arengukava 2019-2022.


Soovid lisainfot?

Eva Lelumees
Juhtivkonsultant
eva.lelumees@fontes.ee
Veronika Ratnikova
Konsultant
veronika.ratnikova@fontes.ee
Kristiina Kuuskmäe
Talendikogemuse spetsialist
kristiina.kuuskmae@fontes.ee