KredEx on riiklik finantseerimisasutus, mis teeb kapitali kättesaadavaks ja maandab krediidiriske, selleks, et Eesti ettevõtted areneksid ja inimeste elukeskkond paraneks.

Rohkem infot: https://www.kredex.ee/et

KredEx otsib oma uuendusmeelsesse meeskonda professionaalset

ARENDUSJUHTI

KredEx pakub Sulle väljakutseid nii kasvavas tegevusharus kui organisatsioonis. Uusi kogemusi, toetatud arengut ning tähendusrikast tööd. Sul on võimalus panustada Eesti majanduse arengusse ning elanike elujärje paranemisse.

Sinu fookuseks on KredExi ärilise tervikvaate haldamine ja arendustegevuse eestvedamine. Sinu vastutusvaldkondadeks on:

  • uute ja olemasolevate teenuste arendamise juhtimine;
  • tööprotsesside parendamise korraldamine;
  • arendusprojektide ja projektimeeskondade juhtimine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

  • teenuste arendamise, projektide juhtimise ja protsessijuhtimise rakendamise kogemus soovitavalt finantsteenuseid pakkuvast ettevõttest;
  • ärinõuete süstematiseerimise ja nende baasilt IT-süsteemide arenduse tellimise oskus;
  • muudatuste algatamise ja elluviimise võimekus;
  • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
  • kõrgharidus, hea eesti ja inglise keele oskus.

Soovid lisainfot?

Pille Pets
Talendikogemuse spetsialist
pille.pets@fontes.ee
Veronika Ratnikova
Konsultant
veronika.ratnikova@fontes.ee