FONTESE XIV COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM

2020 – 2021 (mentor)

KUIDAS JUHTIDA TALENTI JA TALENDIGA TULEVIKKU?

PROGRAMMIS OSALEJAD

Mentor (Sina) – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee teemadega tegelemisse.

Mentee - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.


MIDA SAAD PROGRAMMIST?

 • Analüüsid oma mentori- ja juhiprofiili ja rõõmustad oma tugevuste üle ning teadvustad riskikohad. Saad Fontese poolt koostatud kokkuvõtte enda mentorprofiilist.
 • Kujundad koos grupikaaslastega arusaamise mentorluse võimalustest ja harjutad coachingu- ja nõustamistehnikaid.
 • Kasutad oma kogemusi ja teadmisi koostöös menteega ehk juhiga teisest organisatsioonist.
 • Aitad seeläbi kaasa mentee plaanide teostumisele nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil.
 • Vahetad kogemusi teiste juhtidega, arendad isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Saad kogemuse coachitava rollis olemisest ja võimaluse tegeleda enda jaoks oluliste teemadega.
 • Oled arengupartneriks ühele või mitmele kaaslasele mentorite grupist.
 • Paned ennast proovile, õpid ennast ja oma piire tundma.
 • Saad kasutada omandatud oskusi oma igapäevatöös tippjuhina.

PROGRAMM

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor ja mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2020 kuni juunini 2021.

Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng ning mentorluse ja coachingu olemus huvitaval viisil, näiteks kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma menteega esimest korda.
 • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
 • Fun üritused.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

Fontese tugi

 • Iga mentor saab endale tugicoachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese tugicoach aitab mentoril analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Viib mentoriga läbi personaalse coachingu sessiooni.
 • Fontes sobitab kokku mentor- mentee koostööpaarid.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt tagasisidet.

INVESTEERING RAHAS JA AJAS

Täishind 3800 eurot + km.

 • 110 tundi, mis sisaldab:
 • Registreerimist Fontese Talendipangas.
 • Registreerimis- ja mentorprofiili küsimustiku ja WOPI isiksuse testi täitmist.
 • Mentoriprofiili tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • 8 töötuba mentoritele ja kodutööde tegemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 8 kohtumist menteega.
 • Koostööd (sh. erinevate ülesannete lahendamist) arengupartneri/-partneritega.
 • Individuaalset coachingusessiooni Fontese konsultandiga.
 • Kuni 3 ettevõtte külastust.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 8-l korral.
 • Kirjalik eneseanalüüs programmi lõpus (A4).


MENTORITE TÖÖTOAD

I töötuba + Avaüritus 16.09.2020 9.00-14.50 + 15.00-17.00

II töötuba 15.10.2020 9.00-16.15

III töötuba 12.11.2020 9.00-16.15

Kovisioon 26.11.2020 13.30-16.45 või 03.12.2020 9.00-12.15

Individuaalne coachingusessioon jaanuar 2021

IV töötuba 14.01.2021 9.00-16.15

V töötuba 11.02.2021 9.00-16.15

VI töötuba 11.03.2021 9.00-16.15

VII töötuba 06.05.2021 9.00-14.00

VIII töötuba 10.06.2021 9.00-14.45

Lõpuüritus 10.06.2021 15.00-17.00


MEESKOND

Teele Aija – programmi koordinaator

Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, tugicoach.

Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, tugicoach.

Gunnar Toomemets – töötubade eestvedaja, tugicoach

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee