FONTESE COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM

2020 - 2021

Igas juhis on mentorit!

ARENG. KOGEMUS. TÄHENDUS


PROGRAMMIS OSALEJAD


Mentor (Sina) – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee teemadega tegelemisse.

Mentee - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD MENTORINA PROGRAMMIST?


 • Analüüsid, mis teeb Sind mentori ja juhina unikaalseks ning mõtestad enda eesmärgid ja prioriteedid.
 • Õpid töötubades uusi praktilisi meetodeid ning harjutad, kuidas olla kaasaegne coachiv mentor ja Talent Advisor.
 • Esitad endale väljakutse tegeledes mentorluskoostöö raames päris menteega.
 • Saad võimaluse tegeleda isiklike teemadega professionaalse coachiga.
 • Vahetad juhtimis- ja mentorlusalaseid kogemusi teiste Eesti tippjuhtidega.

PROGRAMM


Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor saab endale menteede grupist koostööpartneri, mentee, kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames oktoobrist 2020 kuni märtsini 2021 – kokku 5 kohtumist.

Coachiva mentorluse meetodite ja oskuste arendamise töötoad

 • Omandatakse coachiva mentorluse meetodid ning praktiseeritakse neid mentorite grupis.
 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng, Talent Advisory ning mentorluse ja coachingu olemus huvitaval viisil, näiteks kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada, seda läbi Fontese lühikestel veebikoolitustel osalemise.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi ning mentorina, jagatakse kogemusi.

Arengupartnerlus

 • Võimalus töövarjutada enda arengupartnerit mentorite grupist ja arengupartneri vastuvõtmine enda organisatsioonis.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma menteega esimest korda.
 • Fun üritused (kultuuriüritus, matk, mindfulness).
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

Fontese tugi

 • Iga mentor saab endale coachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese coach aitab mentoril analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Viib mentoriga läbi personaalsed coachingusessioonid.
 • Fontes sobitab kokku mentor-mentee koostööpaarid.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt eneserefleksiooniküsimustike täitmist.

INVESTEERING RAHAS JA AJAS


  Programmi hind 3200 eurot + km. Võimalik paindlik tasumine!

93 akadeemilist tundi, mis sisaldab:

 • Mentorprofiili küsimustiku ja (WOPI) tööalase isiksuse testi täitmist.
 • Mini 360-kraadi hindamist.
 • Mentorprofiili tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 5 töötuba mentoritele ja kodutööde tegemist. Töötoad võivad toimuda nii reaalajas veebi vahendusel kui Fontese koolitusklassis.
 • 5 kohtumist menteega + ettevalmistus kohtumiseks. Kohtumised võivad toimuda nii veebis kui vahetu kohtumisena.
 • 1-2 Fontese avatud lühikoolitusel osalemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Koostööd (sh. erinevate ülesannete lahendamist ja töövarjutamist) arengupartneri/-partneritega.
 • Fun üritused.
 • 2 individuaalset coachingusessiooni Fontese coachiga.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 6-l korral.
 • Kirjalik eneseanalüüs programmi lõpus (A4).

I etapp – mentorprofiili analüüs: september 2020

II etapp – meetodite töötoad: oktoober 2020 – märts 2021

I töötuba                                                  15.10.2020 9.00-15.00

Avaüritus                                                  15.10.2020 15.30-17.00

II töötuba                                                  03.11.2020 9.00-16.15

Individuaalne coachingusessioon     november 2020

III töötuba                                                 01.12.2020 9.00-16.15

Kovisioon                                                   16.12.2020 10.00-13.15 või 14.01.2021 10.00-13.15

Individuaalne coachingusessioon      jaanuar 2021

IV töötuba                                                 21.01.2021 9.00-16.15

V töötuba                                                  11.03.2021 9.00-15.00

Lõpuüritus                                                11.03.2021 15.30-17.00


MEESKOND


Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

Gunnar Toomemets (Luminori Baltikumi privaatpanganduse ja varahalduse juht) – töötubade eestvedaja, tugicoach.

Teele Aija – programmi koordinaator.

Janne Einula – programmi assistent.Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee
Janne Einula
janne.einula@fontes.ee
Log in or register to apply