FONTESE XIV COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM

2020 – 2021 (mentee)

KUIDAS JUHTIDA TALENTI JA TALENDIGA TULEVIKKU?


PROGRAMMIS OSALEJAD

Mentee (Sina) - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Mentor – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee jaoks oluliste teemadega tegelemisse.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD PROGRAMMIST?

 • Saad isikliku mentori, kes keskendub Sinu vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saad arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsid oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtled läbi oma vajadused ja eesmärgid.
 • Saad võimaluse mõelda läbi oma karjäärieesmärgid.
 • Vahetad kogemusi teiste juhtidega, laiendad isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Tutvud ettevõtte külastuste käigus paari organisatsiooniga lähemalt.
 • Oled arengupartneriks ühele või mitmele kaaslasele menteede grupist.
 • Saad kasutada omandatud oskusi oma igapäevatöös.

PROGRAMM

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentee saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori), kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames septembrist 2020 kuni juunini 2021.

Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentoriga esimest korda.
 • Mentorid ja menteed käivad külas paaris organisatsioonis.
 • Fun üritused.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

Fontese tugi

 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.
 • Iga mentee saab endale tugicoachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese tugicoach aitab menteel analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Fontes sobitab kokku koostööpaarid.
 • Menteedel toimub üks vahekohtumine enda tugicoachiga.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt tagasisidet.

INVESTEERING RAHAS JA AJAS

Täishind 2600 eurot + km.

 • 65 tundi, mis sisaldab
 • Registreerimist Talendipangas.
 • Juhipotentsiaali- ja registreerimisküsimustiku ning WOPI isiksuse testi täitmist.
 • Juhipotentsiaali tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga ning lühikokkuvõtet.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • 4 töötuba menteedele ja kodutööde tegemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 8 kohtumist mentoriga.
 • Koostööd arengupartneriga/-partneritega.
 • Individuaalset sessiooni Fontese konsultandiga.
 • Kuni 2 ettevõtte külastust.
 • Fun üritused.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 4-l korral.

MENTEEDE TÖÖTOAD

Avaüritus 16.09.2020 15.00-17.00

I töötuba (Juhi areng) 21.09.2020 10.00-16.30

II töötuba (Kaasav juhtimine) 05.11.2020 10.00-13.15

III töötuba (Suhete juhtimine) 04.02.2021 10.00-16.30

Kovisioon 25.03.2021 10.00-13.15 või 01.04.2021 13.30-16.45

Kohtumine tugicoach`iga märts/aprill

IV töötuba (Muutuste juhtimine) 13.05.2021 10.00-13.15

Lõpuüritus 10.06.2021 15.00-17.00

MEESKOND

Teele Aija – programmi koordinaator

Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, tugicoach.

Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, tugicoach.

Gunnar Toomemets – mentorite töötubade eestvedaja, tugicoach. Menteede töötubades külalisesineja

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee