FONTESE COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM

2020 - 2021

Igas juhis on mentorit!

ARENG. KOGEMUS. TÄHENDUS


PROGRAMMIS OSALEJAD


Mentee (Sina) - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Mentor – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee jaoks oluliste teemadega tegelemisse.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD MENTEENA PROGRAMMIST?


 • Saad isikliku mentori, kes keskendub Sinu vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saad arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsid oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtled läbi oma eesmärgid, tugevused ja väljakutsed.
 • Saad võimaluse mõelda läbi oma karjäärieesmärgid.
 • Arendad töötubades juhtimis- ja Talent Advisory alaseid teadmisi.
 • Vahetad kogemusi teiste juhtidega, laiendad isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Oled arengupartneriks ühele või mitmele kaaslasele menteede grupist.
 • Tutvud töövarjutamise käigus enda mentori ning ühe või kahe arengupartneri organisatsiooniga lähemalt.

PROGRAMM


Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: menteede grupp ja mentorite grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentee saab endale mentorite grupist koostööpartneri, kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames oktoobrist 2020 kuni märtsini 2021.

Programmi skeem

Inspireerivad juhtimisalased töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus, kuulatakse külalisesinejaid, osaletakse Fontese lühikoolitustel, lahendatakse juhtimiskaasusi.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegseid juhtimisvõtteid, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi või menteena, jagatakse kogemusi.

Video: FCMP XIII lennu mentee peegeldab töötoa sisu.

Arengupartnerlus

 • Võimalus töövarjutada enda arengupartnerit menteede grupist ja arengupartneri vastuvõtmine enda organisatsioonis.


Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentoriga esimest korda.
 • Fun üritused (kultuuriüritus, matk, mindfulness).
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.


Fontese tugi

 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.
 • Iga mentee saab endale coachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese coach aitab menteel analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Programmi keskel toimuv coachingusessioon.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt tagasisidet ja toetab enesereflektsiooni.

INVESTEERING RAHAS JA AJAS


  Programmi hind 2400 eurot + km. Võimalik paindlik tasumine!

MENTEE

78 akadeemilist tundi, mis sisaldab:

 • Juhipotentsiaali- ja registreerimisküsimustiku ning WOPI tööalase isiksuse testi täitmist.
 • Juhiprofiili tagasiside kohtumist Fontese konsultandiga ning lühikokkuvõtet.
 • Mini 360-kraadi hindamist.
 • Enesetutvustusvideo tegemist grupikaaslastele.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 3 töötuba menteedele ja kodutööde tegemist. Töötoad võivad toimuda nii reaalajas veebi vahendusel kui Fontese koolitusklassis.
 • 5 kohtumist mentoriga (+ mentori poolt antavad kodutööd). Kohtumised võivad toimuda nii vahetu kohtumisena kui veebis.
 • 1-2 Fontese avatud lühikoolitusel osalemist.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • Koostööd (sh. erinevate ülesannete lahendamist ja töövarjutamist) arengupartneri/-partneritega.
 • Fun üritused.
 • Kohtumist coachiga.
 • Eneserefleksiooni lehe täitmist 3-l korral.

I etapp – juhiprofiili/-potentsiaali analüüs: september 2020.

II etapp – juhtimisalased töötoad: oktoober 2020 – märts 20201.


Avaüritus                                                                       15.10.2020 15.30-17.00

I töötuba (Mentorlus ja minu eesmärgid)         16.10.2020 10.00-16.30

II töötuba (Kaasav juhtimine)                                15.12.2020 10.00-13.15

Kovisioon                                                                      18.01.2021 10.00-13.15 või 22.01.2021 10.00-13.15

Kohtumine coachiga jaanuar 2021

III töötuba (Suhete juhtimine)                               04.02.2021 10.00-13.15

Lõpuüritus                                                                    11.03.2021 15.30-17.00


MEESKOND


Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

Gunnar Toomemets (Luminori privaatpanganduse ja varahalduse juht) – töötubade eestvedaja, tugicoach.

Teele Aija – programmi koordinaator.

Janne Einula – programmi assistent.


Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Teele Aija
Koolitusprogrammide koordinaator
teele.aija@fontes.ee
Log in or register to apply