Oleme koos Eesti parimate valdkonna ekspertidega loonud 4 moodulist koosneva programmi, mille käigus saab osaleja vajalikud tööriistad ja vahendid oma organisatsiooni väärtuspakkumise loomiseks, ülevaatamiseks, täiendamiseks ja turundamiseks.

Miks? Me kõik ootame täna oma tööpanuse eest palju enamat kui raha, sest töötaja kogemus on tervik, mis ei sõltu ainult palgast. Me vajame süsteemseid ja terviklikke, kuid paindlikke ja personaalseid lahendusi, mis organisatsiooni ärimudeliga sobivad ning tänasele ja tulevasele talendile väärtust loovad. Kuidas saada teada, mida töötajad päriselt arvavad ja ootavad, kuidas tekiks tervik, mis oleks läbipaistev, selgitatav ja täidaks oma eesmärke.

Programmi läbinu:

 • Oskab kokku panna väärtuspakkumise, mis sobib tema organisatsiooni ja inimestega;
 • Oskab teha mõistlikke ja ärilisi otsuseid väärtuspakkumise komponentide lahenduste valimisel;
 • Oskab korraldada väärtuspakkumise kommunikatsiooni tänaste talentide hoidmisel ja tulevaste ligimeelitamisel;
 • Oskab välja arvutada väärtuspakkumise hinda ja investeeringu tasuvust;
 • Saab 2 tundi individuaalset ekspertnõu väärtuspakkumise disainimiseks oma organisatsioonis.

Sinu arengupartnerid

Strateegia ja ärimudeli ekspert Maria Kütt

Organisatsiooniuuringute ekspert Kadi Liik

Disainmõtlemise ekspert Jana Kukk

Rahaliste süsteemide ja hüvede ekspert Evert Kraav

Töötaja kogemuse Estel Pukk Juhtimise ja arenguekspert Piret Jamnes

Kommunikatsiooniekspert Karita Sall

Finantsekspert Kaido Kepp

Programmis omandatut aitab üle moodulite tervikuks siduda töötaja väärtuspakkumise ekspert Irja Rae


Moodul 1

Organisatsiooni kontekst – strateegia, vajadused, võimalused ja piirangud. Eetika ja konfidentsiaalsus. Maria Kütt ja Irja Rae (03-04.02)

 • Organisatsiooni strateegia ja ärimudel - eesmärgid, vajadused ja võimalused;
 • Keskkond – tööjõuturg, trendid ja väliskeskkonna mõjud;
 • Kestlikkus ja eetika – kuidas see väljendub meie väärtuspakkumises ja miks see oluline on?
 • Kas tänaste oskustega teeme homme ära selle, mis on vaja? Kuidas kaardistada kriitilisi oskusi ja tulevikuvajadusi ja siduda need organisatsiooni strateegiaga?
 • Mitmekesisus ja töötajate võrdne kohtlemine (naised-mehed, noored-vanad, erineva töövõimega inimesed jne) ning kuidas tegelevad sellega teised;
 • Millistest eeldustest fookuse seadmisel lähtun, kuidas neid valideerin;
 • Kultuur – kuidas organisatsioonis täna asjadest mõeldakse ja millest lähtutakse.

Mooduli läbinu oskab väärtuspakkumise loomisel tugineda oma organisatsiooni strateegiale ja ärimudelile, on teadlik uutest trendidest ning oskab arvestada organisatsiooni keskkonnast tulenevate mõjudega. Luuakse eeldused järgmiste teemadega tegelemiseks.

Moodul 2

Organisatsiooni uuringud. Kadi Liik (26.02)

Väärtuspakkumise kujundamine läbi disainmõtlemise. Jana Kukk (04.03)

 • Mida ütlevad uuringud töötaja kogemuse ja pühendumuse kohta, kuidas uuringutulemusi organisatsiooni jaoks tööle panna;
 • Kuidas anda töötajatele hääl ja millal seda kuulda võtta;
 • Kuidas me HR funktsioonist mõtleme? HR protsesside juhtimisest HR teenuse disaini ja pakkumiseni.

Mooduli läbinu lähtub disainmõtlemisest HR teenuse kujundamisel. Kasutades töötaja teekonna kujundamisel teenusdisaini metoodikat oskab ta luua töötaja väärtuspakkumise, mis võimaldab eristuda tööturul ja aitab luua pikaaegseid positiivseid suhteid oma meeskonnaga. Mõistab, kuidas seostada töötaja väärtuspakkumist ja pühendumuse ning rahulolu-uuringu tulemusi, kuidas neid tõlgendada ja jätkutegevusi planeerida.

Moodul 3

Tasustamine – tasu liigid ja tase, turuvõrdlused, palgastruktuur ning selle loomise või sellest loobumise põhjused, rahalise tasu osa kujundamine ja haldamine, soodustused ja hüved. Võrdsus ja õiglus. Evert Kraav ja Irja Rae (24-25.03)

 • Organisatsiooni tasustamise põhimõtted ja seosed organisatsiooni äristrateegiaga;
 • Millest koosneb rahaline tasupakett;
 • Millisel turu tasemel see on;
 • Mis on erinevate tasuliikide mõte ja mõõdikud;
 • Kas ja kuidas seostub palk töötaja tulemuslikkusega;
 • Millele ehitab organisatsioon üles oma palgasüsteemi – rollid, oskused, strateegiline mõju;
 • Kuidas palkasid muudetakse, millistel alustel jne;
 • Mida pakume peale rahalise tasu;
 • Kas soodustused ja hüved on nagu teistel või peaksid meid eristama;
 • Kas samad soodustused laienevad kõigile või saavad töötajad ise valida endale sobiva soodustuste paketi.

Mooduli läbinu oskab kujundada tasustamist sobivaks organisatsiooni ärimudeli ja strateegiaga, oskab toetada juhte palgaläbirääkimistel, argumentide sõnastamisel jne. Mooduli läbinu oskab oma organisatsiooni strateegiast ja ärimudelist ning töötaja ootustest lähtuvalt kujundada organisatsiooni hüvede pakkumist.

Moodul 4

Töötaja kogemus, töö disain, heaolu, areng ja karjäär. Estel Pukk ja Piret Jamnes (29.04)

Eelarvestamine. Kommunikatsioon. Muudatuste juhtimine. Kaido Kepp ja Karita Sall (27.05)

 • Miks on töötaja kogemus oluline, kuidas seda kogemust töötaja „elutsükli“ erinevates etappides teadlikult kujundada ja juhtida;
 • Kuidas lähtuda töö disainimisel töötaja unikaalsusest;
 • Heaolu – kas hüve või HR strateegia lahutamatu osa?
 • Kui areng ja õppimine on hüve, siis kuidas nõustada inimesi sellest parimal viisil osa saama;
 • HR juht ja vahetu juht kui Talent Advisor. Juhi uued oskused ja tööriistad - Job Crafting, Talent Guidance, jms.
 • Kuidas me väärtuspakkumise töötajateni viime – sõnumi täpsus, kvaliteet ja kanalid;
 • Mida me peame kommunikatsioonis tähele panema;
 • Kuidas me oma väärtuspakkumist eelarvestame, kas meie investeering töötaja väärtuspakkumise kujundamisse on mõistlik.

Mooduli läbinu teab, et töötaja kogemus organisatsioonis on tervik, oskab seda kujundada ja juhtida. Ta mõtleb väärtuspakkumise kujundamisel äriliselt ning oskab oma lahenduste hinda ja tasuvust arvutada. Mõistab, et viis kuidas me asjast räägime mõjutab seda kuidas me asjast mõtleme ja et kommunikatsiooni pole kunagi liiga palju. Ta oskab arvestada ja kujundada kommunikatsiooni kvaliteeti, kanalit ja sõnumite täpsust. Ta oskab viia väärtuspakkumise inimesteni ning juhtida inimeste ootusi.


Hind

Kogu programmis osalemise hind on 1275 EUR
(4 moodulit, 8 koolituspäeva ja 2h konsultatsiooni).

Võimalik on osaleda ka üksikute moodulite ja koolituspäevade kaupa:

 • ühe mooduli (2 koolituspäeva) hind on 490 EUR
 • ühe koolituspäeva hind on 290 EUR

Palun anna oma osalemissoovist teada hiljemalt 28.01.2021.a.

Registreeri ennast palun SIIN

Soovid lisainfot?

Ela Jässi
Konsultant
ela.jassi@fontes.ee
Marit Kollo
marit.kollo@fontes.ee
Log in or register to apply