MENTOR=COACH+

FONTESE XV COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM

Eesti esimene ja ainuke rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorprogramm (EMCC, 2021)


Igas juhis on mentorit!

ARENG. KOGEMUS. TÄHENDUS.

PROGRAMMIS OSALEJAD


Mentor (Sina) – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee teemadega tegelemisse.

Mentee - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD MENTORINA PROGRAMMIST?


 • Osaled Eesti esimeses rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorite programmis - EMCC EQA. Programmi edukalt lõpetanud mentorid saavad taotleda ka personaalset (EMCC EIA) akrediteeringut.
 • Analüüsid, mis teeb Sind mentori ja juhina unikaalseks ning mõtestad enda eesmärgid ja prioriteedid.
 • Õpid töötubades uusi praktilisi meetodeid ning harjutad, kuidas olla kaasaegne coachiv mentor ja Talent Advisor.
 • Esitad endale väljakutse tegeledes mentorluskoostöö raames päris menteega.
 • Saad võimaluse tegeleda isiklike teemadega professionaalse coachiga.
 • Vahetad juhtimis- ja mentorlusalaseid kogemusi teiste Eesti tippjuhtidega.
 

PROGRAMM


Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor saab endale menteede grupist koostööpartneri, mentee, kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames oktoobrist 2021 kuni aprillini 2022 – kokku 5 kohtumist.

 • Coachiva mentorluse meetodite ja oskuste arendamise töötoad

 • Omandatakse coachiva mentorluse meetodid ning praktiseeritakse neid mentorite grupis.
 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng, Talent Advisory ning mentorluse ja coachingu olemus huvitaval viisil, näiteks kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada, seda läbi Fontese lühikestel veebikoolitustel osalemise.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi ning mentorina, jagatakse kogemusi.

 • Arengupartnerlus

 • Võimalus töövarjutada enda arengupartnerit mentorite grupist ja arengupartneri vastuvõtmine enda organisatsioonis.
 • Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma menteega esimest korda.
 • Fun üritused (kultuuriüritus, matk, mindfulness).
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.
 • Fontese tugi

 • Iga mentor saab endale coachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese coach aitab mentoril analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Viib mentoriga läbi personaalsed coachingusessioonid.
 • Fontes sobitab kokku mentor-mentee koostööpaarid.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt eneserefleksiooniküsimustike täitmist.

 • MEESKOND

  ________________________________________

  Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

  Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

  Gunnar Toomemets (Lexus Eesti, tegevjuht) – töötubade eestvedaja, tugicoach.

  Terje Laur – koolitusjuht.

  Janne Einula - programmi assistent.

  • Programmi hind 3650 eurot + km. 


  Tähelepanu! Vastavalt valitsuse uuele korraldusele koroonaviiruse tõkestamiseks, tuleb alates 26. augustist kõigil avatud koolitustel ja/või -programmides osalemiseks tõestada oma nakkusohutust. Kontaktõppena toimuvale koolitusele tulles palume esitada vaktsiinipass, COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend või negatiivset testitulemust kinnitav tõend (PCR testi tulemus kehtib 72h, antigeeni testi tulemus 48h) ning kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või juhiluba, pass).

  Kui teil esinevad viirushaiguste tunnused, palume kontaktõppe koolitusele mitte tulla!

  Soovid lisainfot?

  Piret Jamnes
  Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
  piret.jamnes@fontes.ee
  Tiiu Allikvee
  Juhtivkonsultant
  tiiu.allikvee@fontes.ee
  Terje Laur
  Koolitusjuht
  terje.laur@fontes.ee
  Janne Einula
  Veebikoolituste koordinaator
  janne.einula@fontes.ee
  Log in or register to apply