MENTOR=COACH+

FONTESE XV COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM (FCMP)

Eesti esimene ja ainuke rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorprogramm (EMCC, 2021)


Igas juhis on mentorit!

ARENG. KOGEMUS. TÄHENDUS.

PROGRAMMIS OSALEJAD


Mentee (Sina) - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Mentor – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee jaoks oluliste teemadega tegelemisse.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD MENTEENA PROGRAMMIST?


 • Osaled Eesti esimeses rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorite programmis - EMCC EQA.
 • Saad isikliku mentori, kes keskendub Sinu vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saad arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsid oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtled läbi oma eesmärgid, tugevused ja väljakutsed.
 • Saad võimaluse mõelda läbi oma karjäärieesmärgid.
 • Arendad töötubades juhtimis- ja Talent Advisory alaseid teadmisi.
 • Vahetad kogemusi teiste juhtidega, laiendad isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Oled arengupartneriks ühele või mitmele kaaslasele menteede grupist.
 • Tutvud töövarjutamise käigus enda mentori ning ühe või kahe arengupartneri organisatsiooniga lähemalt.

 

PROGRAMM


Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: menteede grupp ja mentorite grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentee saab endale mentorite grupist koostööpartneri, kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames oktoobrist 2021 kuni aprillini 2022.

 • Inspireerivad juhtimisalased töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus, kuulatakse külalisesinejaid, osaletakse Fontese lühikoolitustel, lahendatakse juhtimiskaasusi.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegseid juhtimisvõtteid, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi või menteena, jagatakse kogemusi.

 • Arengupartnerlus

 • Võimalus töövarjutada enda arengupartnerit menteede grupist ja arengupartneri vastuvõtmine enda organisatsioonis.
 • Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentoriga esimest korda.
 • Fun üritused (kultuuriüritus, matk, mindfulness).
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.
 • Fontese tugi

 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.
 • Iga mentee saab endale coachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese coach aitab menteel analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Programmi keskel toimuv coachingusessioon.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt tagasisidet ja toetab eneserefleksiooni.
 • MEESKOND


  Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

  Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.

  Gunnar Toomemets (Lexus Eesti, tegevjuht) – töötubade eestvedaja, tugicoach.

  Terje Laur – koolitusjuht.

  Janne Einula - programmi assistent.


  • Programmi hind 2400 eurot + km. 


  Tähelepanu! Vastavalt valitsuse uuele korraldusele koroonaviiruse tõkestamiseks, tuleb alates 26. augustist kõigil avatud koolitustel ja/või -programmides osalemiseks tõestada oma nakkusohutust. Kontaktõppena toimuvale koolitusele tulles palume esitada vaktsiinipass, COVID-19 läbipõdemist kinnitav tõend või negatiivset testitulemust kinnitav tõend (PCR testi tulemus kehtib 72h, antigeeni testi tulemus 48h) ning kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või juhiluba, pass).

  Kui teil esinevad viirushaiguste tunnused, palume kontaktõppe koolitusele mitte tulla!

  Soovid lisainfot?

  Piret Jamnes
  Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
  piret.jamnes@fontes.ee
  Tiiu Allikvee
  Juhtivkonsultant
  tiiu.allikvee@fontes.ee
  Terje Laur
  Koolitusjuht
  terje.laur@fontes.ee
  Janne Einula
  Veebikoolituste koordinaator
  janne.einula@fontes.ee
  Log in or register to apply