WOPI testi kasutajakoolitusel omandab osaleja WOPI isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks ja tagasisideintervjuu läbiviimiseks vajalikud oskused.


Koolituse läbinu:

  • Omandab teadmised isiksuse omaduste hindamise ja WOPI testi kasutamisvõimaluste kohta.
  • Omandab oskused WOPI isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks.
  • Omandab oskused WOPI isiksuse testi tagasisideintervjuu läbiviimiseks.

Koolituse kestvus on 1,5 päeva – 1 koolituspäev ja individuaalne follow-up sessioon. Koolituspäevad sisaldavad teooriat ja praktilist harjutamist. Peale esimest koolituspäeva täidetakse iseseisev töö.


Koolitusel on fookuses WOPI interpreteerimine, tagasisideintervjuu läbiviimine ja selle abil kompetentside hindamine. Follow-up päeval arutatakse läbi testi kasutamise käigus tekkinud küsimused ja käsitletakse WOPI abil töötajate arendamist.


Õppekava sisu:

  • Kuidas mõõta isiksuse omadusi?
  • Kompetentsid ja talentide hindamine.
  • WOPI küsimustik – struktuur ja dimensioonid.
  • Tagasisideintervjuu põhimõtted.
  • WOPI kasutamise värbamisel.
  • WOPI kasutamine töötajate arengu eesmärkidel.
  • WOPI erinevate raportite kasutamise võimalused.

Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine koolituspäeval, kus on omandatud teoreetilised teadmised ning läbitud praktilised harjutused ning iseseisva töö edukas läbimine.

Koolituse läbinud saavad rahvusvahelise testi kasutamise sertifikaadi ja tunnistuse.


Koolituse toimumisajad:

Koolituspäev: 11. mai 2021 kell 10.00-16.00


Koolituse hind: 750 eurot + km

Koolitajad: Piret Jamnes (Fontese partner, arendustiimi juht, koolitaja, coach, Competence Dimensionsi poolt volitatud testikoolitaja) & Henry G. Uriko (Fontese Hindamiste Hubi juht, koolitaja ja nooremkonsultant)

Soovid lisainfot?

Henry G. Uriko
Hindamiste Hubi juht Nooremkonsultant
henry.uriko@fontes.ee