Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku konkursi järgmise ametikoha

täitmiseks:

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

direktor

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (Martsa 2) on turvaline ja õppijasõbralik, kaasaegsete IKT- vahenditega varustatud kool, kus õppetöö tugineb partnerlussuhetele kõigi osapoolte vahel ning on väärtustatud isiksus, kellel on välja kujunenud iseseisva mõtlemise, valikute tegemise ja otsuste langetamise oskus ning arusaam pideva enesearendamise vajadusest. Kool loob õpitingimusi ka Tallinna Vanglas. Kooli missioon on elada eetiliselt ja õpetada elukestvalt õppima.

Nõuded kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid (vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele);
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

Tallinna Haridusameti koostööpartneriks konkursi läbiviimisel on Fontes PMP OÜ.

Kandideerimiseks ja andmekaitse tingimustega nõustumiseks palume registreerida end Fontese Talendipangas https://talendipank.fontes.ee/ huvipakkuva konkursi all. Kandideerimisdokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@fontes.ee 24. maiks 2021 või Fontes PMP OÜ, Sepapaja 6, Tallinn 11415, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

 • avaldus koos viitega kooli nimele;
 • elulookirjeldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 • Soovid lisainfot?

  Katrin Jermann
  Talent Sourcer
  katrin.jermann@fontes.ee
  Kadri Sooberg-Aettik
  Juhtivkonsultant - talentide leidmine ja tööandja bränding
  kadri.sooberg-aettik@fontes.ee
  Log in or register to apply