Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku konkursi järgmise ametikoha täitmiseks:

Karjamaa Põhikool

direktor

Karjamaa Põhikooli (Karjamaa 1) missiooniks on luua võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks igale õpilasele vastavalt individuaalsetele iseärasustele ja võimetele ning valmistada ette aktiivseks, iseseisvaks ja edukaks eluks kaasaegses ühiskonnas. Kool, kus saavutatakse üksteiselt õppimise kogemus.

Nõuded kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid (vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele);
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

 

Tallinna Haridusameti koostööpartneriks konkursi läbiviimisel on Fontes PMP OÜ.

Kandideerimiseks ja andmekaitse tingimustega nõustumiseks palume registreerida end Fontese Talendipangas https://talendipank.fontes.ee/ huvipakkuva konkursi all. Kandideerimisdokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@fontes.ee 24. maiks 2021 või Fontes PMP OÜ, Sepapaja 6, Tallinn 11415, märgusõnaga „Konkurss“ järgmised dokumendid:

 • avaldus koos viitega kooli nimele;
 • elulookirjeldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 • Soovid lisainfot?

  Katrin Jermann
  Talent Sourcer
  katrin.jermann@fontes.ee
  Kadri Sooberg-Aettik
  Juhtivkonsultant - talentide leidmine ja tööandja bränding
  kadri.sooberg-aettik@fontes.ee
  Log in or register to apply