Fontes on talendinõustamisettevõte. Oleme 31 aastat aidanud erinevatel ettevõtetel talente leida, arendada ja hoida. Fontese püüdlus on viia kokku talendi potentsiaal ning organisatsiooni eesmärgid ja väljakutsed. Aitame igal aastal palgata üle saja tippjuhi ja –spetsialisti, meie uuringutes on kasutusel saja tuhande inimese palgaandmed, oleme loonud mentorite ja coachide võrgustiku ning viinud kokku ligi viissada mentornõustamise paari. Fontes aitab sinu talendil, sinu meeskonnal ja sinu organisatsioonil areneda. www.fontes.eeFontese arendustiim otsib oma meeskonda

Hindamisprojektide spetsialisti

Sinu peamine roll on talendisuhtluse haldamine, projektide koordineerimine ja toetamine ning talendikogemuse loomine hindamis-, ja arendusprojektides, olles sisuline partner konsultantidele. Sa teed tihedat koostööd 7-liikmelise arendustiimi konsultantide ja spetsialistidega ning meie klientide ja talentidega.

Fookusvaldkonnad:

  • Hindamisprojektide koordineerimine.
  • Arendusprojektide tehniline toetamine.
  • Testide ja ülesannete läbiviimine.
  • Talendi- ja kliendisuhtlus.
  • Taustaintervjuude läbiviimine.
  • Talendikogemuse parendamises kaasalöömine.

 

Ootame Sind tiimi, kui Sul on suur huvi personalivaldkonna vastu ja Sul on esmane töökogemus olemas. Projektipõhise töö kogemus korraga mitmetes erinevates projektides tuleb kasuks. Tööks on vajalik väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas. Üllataksid meid positiivselt, kui Sul oleks olemas ka vene keele oskus.

Fontese arendustiimis on Sul võimalus suhelda ja luua kontakt Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega, kes puutuvad meiega kokku nii kliendi kui ka talendi rollis. Meie missiooniks on tõsta inimeste teadlikkust oma loomulikest annetest ja potentsiaalist sobivate tööalaste väljakutsete leidmisel ja karjääri kujundamisel. Koos kujundame Eesti juhtimiskultuuri ja töömaailma inimese arengut väärtustavaks.

Soovid lisainfot?

Henry G. Uriko
Hindamiste Hubi juht Nooremkonsultant
henry.uriko@fontes.ee
Log in or register to apply