Fontese II tagurpidi mentorlusprogramm

Uue ajastu coachiva juhtimise koolitus

Eesti esimene organisatsioonidevaheline tagurpidi mentorluse programm.

Unikaalne programm, mille kaudu teha arenguhüpe, olles spetsialist/juhi ambitsiooniga talent või värsket vaadet kujundav kogenud juht. Programmi eesmärk on läbi kahesuunalise mentorluskoostöö arendada enda oskuseid ning teadmisi uue ajastu juhtimisest ja juhtimisotsuste tegemisest, talenditeekonnast, digitehnoloogiatest, turundusest, sotsiaalmeedias teostatavast (enese)brändingust – teemadest, mille peale oled mõelnud ja millega tegelemist võib-olla edasi lükanud või mille kohta oled arvanud, et saad ka ilma hakkama. Nüüd on nende teemadega tegelemiseks õige aeg ja tagurpidi mentorlusprogramm pakub sulle selleks ka turvalise toetatud keskkonna.

Sul on võimalus programmis osaleda kas mentori või menteena.

Mentor (Sina)

Spetsialist/junior juht või juhi ambitsiooniga talent, kellel on soov õppida ja praktiseerida juhendamisoskuseid ning arutada organisatsiooni ja inimeste juhtimise põhimõtteid koostöös kogenud juhist menteega. Sind aitab valmisolek õppida ja täiendada oma teadmisi lähtuvalt mentee vajadustest, näiteks digi- ja erinevate tehnoloogia valdkondade ning kaasaegsete juhtimistehnikatega seonduvalt. Kui oled valmis andma oma vaadet erinevatele juhtimisküsimustele ja soovid aru saada juhi vastusest ning nii ennast juhi rolliks ette valmistada, on see programm just sinu jaoks.

Soovituslik vanus: kuni 30 eluaastat.

Valik abistavaid oskusi: digioskused, teenuse disain, digiturundus, kaugjuhtimise tööriistad, agiilse projekti-/protsessijuhtimise oskused ja tööriistad, teadmised sotsiaalmeediast ja persoonibrändingust, talendijuhtimisest jpm.

Mentee (vaata SIIA)

Kogenud juht, kellel on soov arendada enda digipädevust/innovatiivset lähenemist, Talent Advisory oskusi, saada noore talendi vaadet juhtimisele ning töötajakogemusele ning nii ennast värskendada ja ette valmistada sujuvaks tegutsemiseks muutunud oludes.

Soovituslik vanus: 40+.

Sul võiks olla valmisolek enda juhikäekirja re-disainiks, oma arengusoovide kaardistamiseks digi-/tehnoloogiavaldkonnas või uute innovatiivsete lähenemiste omandamiseks mõnes muus valdkonnas. Kui oled valmis rääkima juhtimisteemadest oma noorele mentorile, küsima tema arvamust ja kuulama tema värskest vaatest tulenevaid küsimusi ja nõuandeid ning samas avama talle oma valdkonna ja vastutusala juhtimise tagamaid, on see programm just sinu jaoks.

Fontes sobitab teid mentorpaarina kokku ning hoiab koostööperioodil „kätt pulsil“, avab töötubades Talent Advisory, coachiva juhtimise, coachiva ning juhendava mentorluse ning muutunud juhtimise teemad mentoritele ja menteedele. Töötubadesse kutsutakse esinema inspireerivaid külalisi antud valdkondade ekspertidena.


Esimest korda tuli tagurpidi mentorluse (reverse mentoring) kontseptsiooniga välja Jack Welch (endine General Electrics`i CEO), kelle eesmärgiks oli 1990-ndatel kokku viia noored spetsialistid kogenud juhtidega, et õpetada viimastele interneti kasutamise oskusi. Kogenud juhtide roll selles projektis oli edastada ettevõtte väärtuseid ja tutvuda uue põlvkonnaga, kellega tavapäraseid kontakte neil ei olnud.


Fontes on tagurpidi mentorluse idee tõstnud kaasaegsesse keskkonda ja laiendanud formaati, tuues sisse uue ajastu vaate juhtimisele. Julge katsena toome kokku inimesed erinevatest ettevõtetest, et suurendada õpikogemust ja võimaldada suuremat tegutsemisvabadust.

MIDA SAAD MENTORINA?

 • Saad teada, mis on Sinu loomuomane juhipotentsiaal, teadvustad enda tugevused ja kaardistad arengufookused.
 • Esitad endale julge väljakutse ja katsetad, milleks Sa võimeline oled ning mida on Sul anda kogenud juhile - mentorluskohtumised menteega.
 • Kontaktivõrgustiku (teiste mentoritega) – ühiste huvide, dilemmade, teadmiste, oskuste, meetodite jagamine ja seeläbi oma võimaluste laiendamine.
 • Saad teada, mida Sa ei tea! Lähtuvalt mentee ootustest ja vajadustest uute oskuste/teadmiste omandamine, näiteks digi-/tehnoloogiaoskused, värbamislahendused, turunduskommunikatsioon sulle tundmatus valdkonnas ning palju muud.
 • Juhendamisoskuste arendamine praktilistes töötubades. Erinevad juhendamismeetodid, coachivate küsimuste küsimise oskuse arendamine. Koged, kuidas on võimalik juhendada teist inimest ilma tema valdkonnas kogemust omamata. See oskus on juhile väga vajalik, kuna ükski juht ei saa olla tema vastutusvaldkonna kasvades iga teema parim ekspert.
 • Uks kogenud juhi mõttemaailma, juhtimismeetoditesse ja - kogemusesse. Kuidas tippjuhid ja suure vastutusega juhid teevad otsuseid? Millega nad peavad arvestama? Mis tagab edu juhina? Võimalus töövarjutada kogemustega juhti ja piiluda tagatubadesse.
 • Personal Branding – saad olema üks esimesi tagurpidi mentoreid Eestis! Võimalus kasutada seda staatust enda organisatsiooni sees – aken uutele koostööprojektidele ja tugi isiklikule karjääriredelile.

KASU ORGANISATSIOONILE?

 • Ettevõtte talentide osalemine Eesti esimeses uue ajastu juhtimisprogrammis.
 • Juhendamisoskustega töötajad – panustamine juhtide järelkasvu.
 • Lojaalne talent – võimalus rakendada pidevalt tagurpidi mentorluse projektidesse, anda talendile eristaatus.
 • Digiteadlikud ja uute oskustega juhid.
 • Endast teadlikumad juhid, kes on avatud uute juhtimislähenemistega kaasa minemisele.
 • Põlvkondadevaheline sünergia ja koostöö.
 • Teise organisatsiooni vaade – kuidas tehakse mujal ja kas me saame midagi neilt õppida?
 • Uue juhtimislähenemise - Talent Advisory - toomine organisatsiooni.

PROGRAMM

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Iga osaleja saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse tagurpidi mentorluse kohtumiste raames novembrist 2022 kuni märtsini 2023.
 • Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse mentorlusest, coachivast juhtimisest, kaasaegsest ning muutunud juhtimiskultuurist, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng ning mentorluse ja coachingu olemus, kuulatakse külalisesinejaid.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.
 • Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse teineteist.
 • Innovatsiooni töötuba nii mentoritele kui menteedele.
 • Ettevõtte külastus.
 • Fontese tugi

 • Fontes sobitab oma metoodikat kasutades kokku mentori-mentee koostööpaarid.
 • Iga koostööpaar saab endale tugicoachi Fontesest, kes hoolitseb nende eest terve programmi vältel.
 • Mentoril 1:1 kohtumised enda tugicoachiga.
 • Menteel personaalne coachingusessioon.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt refleksiooni.
 • Osalejad on kogu programmi vältel hoitud ja seetõttu on selles programmis võimatu ebaõnnestuda!

  INVESTEERING

  MENTOR

  57 akadeemilist tundi, mis sisaldab:

  Kirjalik isiksuse testil põhinev ja Fontese konsultandiga läbiarutatud juhipotentsiaali analüüs.

  Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.

  4 töötuba, kovisiooni ja kodutööde tegemist. Vajadusel viime töötoad läbi veebi vahendusel.

  4-5 kohtumist menteega + ettevalmistus kohtumiseks. Kohtumised võivad toimuda nii veebis kui vahetu kohtumisena.

  Innovatsioonitöötuba ja 2 ettevõtte külastust.

  Kovisioonigrupis osalemist.

  2x tugicoachi 1:1 sessiooni.

  Enda mentee töövarjutamine + lisa mentee töövarjutamine.

  Eneserefleksioon, kasutades erinevaid vorme.

  Programm lõppeb mentorlusprojekti esitlusega.

  AJAKAVA

  Programmi avaüritus koos menteedega 03.11 kell 15.30 - 17.00

  I töötuba 03.11 kell 10.00 - 15.00

  II töötuba 24.11 kell 10.00 - 16.15

  III töötuba 20.12 kell 10.00 - 13.15

  Kovisioon 11.01 kell 10.00 - 13.15

  Innovatsiooni töötuba koos menteedega 09.02 kell 10.00 - 13.15

  IV töötuba 02.03 kell 10.00 - 15.00

  Programmi lõpuüritus koos menteedega 02.03 kell 15.30 - 17.00

  INVESTEERING RAHAS

  Mentor

 • Programmi hind 1490 eurot+ km. Kaks mentorit ühest organisatsioonist a´1100 eurot + km. Võimalik kahes osas tasumine!
 • Haridus- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele pakume tänuhinda. Küsi lisa janne.einula@fontes.ee 
 • I programmi mentorite muljed:

 • Soovid lisainfot?

  Piret Jamnes
  Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
  piret.jamnes@fontes.ee
  Tiiu Allikvee
  Juhtivkonsultant
  tiiu.allikvee@fontes.ee
  Janne Einula
  Avatud programmide ja koolituste koordinaator
  janne.einula@fontes.ee
  Log in or register to apply