Fontese II tagurpidi mentorlusprogramm

Uue ajastu coachiva juhtimise koolitus

Eesti esimene organisatsioonidevaheline tagurpidi mentorluse programm.

Unikaalne programm, mille kaudu teha arenguhüpe, olles spetsialist/juhi ambitsiooniga talent või värsket vaadet kujundav kogenud juht. Programmi eesmärk on läbi kahesuunalise mentorluskoostöö arendada enda oskuseid ning teadmisi uue ajastu juhtimisest ja juhtimisotsuste tegemisest, talenditeekonnast, digitehnoloogiatest, turundusest, sotsiaalmeedias teostatavast (enese)brändingust – teemadest, mille peale oled mõelnud ja millega tegelemist võib-olla edasi lükanud või mille kohta oled arvanud, et saad ka ilma hakkama. Nüüd on nende teemadega tegelemiseks õige aeg ja tagurpidi mentorlusprogramm pakub sulle selleks ka turvalise toetatud keskkonna.

Sul on võimalus programmis osaleda kas mentori või menteena.

Mentee

Kogenud juht, kellel on soov arendada enda digipädevust/innovatiivset lähenemist, Talent Advisory oskusi, saada noore talendi vaadet juhtimisele ning töötajakogemusele ning nii ennast värskendada ja ette valmistada sujuvaks tegutsemiseks muutunud oludes.

Soovituslik vanus: 40+.

Sul võiks olla valmisolek enda juhikäekirja re-disainiks, oma arengusoovide kaardistamiseks digi-/tehnoloogiavaldkonnas või uute innovatiivsete lähenemiste omandamiseks mõnes muus valdkonnas. Kui oled valmis rääkima juhtimisteemadest oma noorele mentorile, küsima tema arvamust ja kuulama tema värskest vaatest tulenevaid küsimusi ja nõuandeid ning samas avama talle oma valdkonna ja vastutusala juhtimise tagamaid, on see programm just sinu jaoks.

Mentor (vaata SIIA)

Spetsialist/junior juht või juhi ambitsiooniga talent, kellel on soov õppida ja praktiseerida juhendamisoskuseid ning arutada organisatsiooni ja inimeste juhtimise põhimõtteid koostöös kogenud juhist menteega. Sind aitab valmisolek õppida ja täiendada oma teadmisi lähtuvalt mentee vajadustest, näiteks digi- ja erinevate tehnoloogia valdkondade ning kaasaegsete juhtimistehnikatega seonduvalt. Kui oled valmis andma oma vaadet erinevatele juhtimisküsimustele ja soovid aru saada juhi vastusest ning nii ennast juhi rolliks ette valmistada, on see programm just sinu jaoks.

Soovituslik vanus: kuni 30 eluaastat.

Valik abistavaid oskusi: digioskused, teenuse disain, digiturundus, kaugjuhtimise tööriistad, agiilse projekti-/protsessijuhtimise oskused ja tööriistad, teadmised sotsiaalmeediast ja persoonibrändingust, talendijuhtimisest jpm.

Fontes sobitab teid mentorpaarina kokku ning hoiab koostööperioodil „kätt pulsil“, avab töötubades Talent Advisory, coachiva juhtimise, coachiva ning juhendava mentorluse ning muutunud juhtimise teemad mentoritele ja menteedele. Töötubadesse kutsutakse esinema inspireerivaid külalisi antud valdkondade ekspertidena.


Esimest korda tuli tagurpidi mentorluse (reverse mentoring) kontseptsiooniga välja Jack Welch (endine General Electrics`i CEO), kelle eesmärgiks oli 1990-ndatel kokku viia noored spetsialistid kogenud juhtidega, et õpetada viimastele interneti kasutamise oskusi. Kogenud juhtide roll selles projektis oli edastada ettevõtte väärtuseid ja tutvuda uue põlvkonnaga, kellega tavapäraseid kontakte neil ei olnud.


Fontes on tagurpidi mentorluse idee tõstnud kaasaegsesse keskkonda ja laiendanud formaati, tuues sisse uue ajastu vaate juhtimisele. Julge katsena toome kokku inimesed erinevatest ettevõtetest, et suurendada õpikogemust ja võimaldada suuremat tegutsemisvabadust.


MIDA SAAD MENTEENA?

 • Saad läbi isiksuseprofiili analüüsi teada enda loomupärasest valmisolekust uuendusteks, muudatusteks ja innovatsiooniks. Tuvastad enda tugevused kaasaegse juhina ning kaardistad arengufookused.
 • Viid läbi endale 360-kraadi minitagasiside ning analüüsid selle tulemusi ja tagasisidestajate ootuseid sinu stiilimuutusele.
 • Läbi mentorluskohtumiste enda mentoriga arendad kaasaegseid töövõtteid ja lähenemisi (erinevad valdkonnad, näiteks turundus, kommunikatsioon, värbamine, digioskused, talendikogemus, toodete/teenuste disain, väärtuspakkumine või muu mõni valdkond). Kasvatad digipädevust – kaugjuhtimise veebitööriistad, sotsiaalmeedia, brändi arendus, innovatiivsed lahendused, vaimse tervise tööriistad, töö- ja eralu tasakaalu toetavad tööriistad jpm.
 • Uks noore talendi mõttemaailma, juhtimisootustesse, töötajakogemusele - kuidas siduda ja hoida noori talente ning nendega suhestuda? Kuidas olla neile atraktiivseks eeskujuks?
 • Individuaalne coachingusessioon Fontese coachiga - isiklike aktuaalsete juhtimisalaste dilemmade põrgatamine, lahenduste leidmine.
 • Personal branding - sinu väärtus, nähtavus ja kogemus tööturul läbi sotsiaalmeedia prisma.
 • Teise organisatsooni vaade ja praktikad läbi varjutamise ja organisatsioonide külastuste.

 • PROGRAMM

  Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Iga osaleja saab endale teisest grupist koostööpartneri (mentori või mentee), kellega kohtutakse tagurpidi mentorluse kohtumiste raames märtsist 2022 kuni juunini 2022.
 • Inspireerivad töötoad

 • Räägitakse mentorlusest, coachivast juhtimisest, kaasaegsest ning muutunud juhtimiskultuurist, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng ning mentorluse ja coachingu olemus, kuulatakse külalisesinejaid.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi, mentori või menteena, jagatakse kogemusi.
 • Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentori või menteega esimest korda.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse teineteist.
 • Innovatsiooni töötuba nii mentoritele kui menteedele.
 • Ettevõtte külastus.
 • Fontese tugi

 • Fontes sobitab oma metoodikat kasutades kokku mentori-mentee koostööpaarid.
 • Iga koostööpaar saab endale tugicoachi Fontesest, kes hoolitseb nende eest terve programmi vältel.
 • Mentoril 1:1 kohtumised enda tugicoachiga.
 • Menteel personaalne coachingusessioon.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt refleksiooni.
 • Osalejad on kogu programmi vältel hoitud ja seetõttu on selles programmis võimatu ebaõnnestuda!

  INVESTEERING

  MENTEE

  44 akadeemilist tundi, mis sisaldab:

 • Isiksuseprofiili analüüsi.
 • Mini 360-tagasisidet.
 • Programmi algus- ja lõpuüritusel osalemist.
 • 3 töötuba ja iseseisvate ülesannete täitmist. Töötoad võivad toimuda nii reaalajas veebi vahendusel kui Fontese koolitusklassis.
 • Kovisioonigrupis osalemist.
 • 4-5 kohtumist mentoriga (+ mentori poolt antavad kodutööd). Kohtumised võivad toimuda nii vahetu kohtumisena kui veebis.
 • Sissevaade mentori organisatsiooni (töövarjutamine, kohtumine huvitava inimesega, osalemine mõnel üritusel või algatuses vms).
 • Innovatsioonitöötuba ja ettevõtte külastust.
 • Individuaalset coachingusessiooni, et arutada enda aktuaalseid juhtimisalaseid dilemmasid Fontese sertifitseeritud coachiga.
 • Eneserefleksiooni nii vabas vormis kui küsimustike abil.
 • Programm lõppeb mentorlusprojekti esitlusega.
 • Lisandub enda mentori või lisaks veel ühe programmi mentori vastuvõtmine enda organisatsioonis töövarjutamise eesmärgil (kuni 1-tööpäev).

  AJAKAVA

  Programmi avaüritus 03.11 koos mentoritega kell 15.30 - 17.00

  I töötuba 09.11 kell 13.00 - 16.15

  II töötuba 29.11 kell 13.00 - 16.15

  Kovisioon 21.12 kell 13.00 - 16.15

  III töötuba 18.01 kell 10.00 - 13.15

  Innovatsiooni töötuba koos mentoritega 09.02 kell 10.00 - 13.15

  Programmi lõpuüritus koos mentoritega 02.03 kell 15.30 - 17.00

  INVESTEERING RAHAS

  Mentee

 • Programmi hind 1450 eurot + km. Too enda kogenud juhist kolleeg/sõber ka programmi ning hinnaks a`1100 eurot + km. Võimalik kahes osas tasumine!
 • Haridus- ja tervishoiuvaldkonna töötajatele pakume tänuhinda. Küsi lisa janne.einula@fontes.ee

 • Soovid lisainfot?

  Piret Jamnes
  Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
  piret.jamnes@fontes.ee
  Tiiu Allikvee
  Juhtivkonsultant
  tiiu.allikvee@fontes.ee
  Janne Einula
  Avatud programmide ja koolituste koordinaator
  janne.einula@fontes.ee
  Log in or register to apply