Alustame taas! Oleme koos Eesti parimate valdkonna ekspertidega loonud 5 moodulist koosneva programmi, mille käigus saab osaleja vajalikud tööriistad ja vahendid oma organisatsiooni väärtuspakkumise loomiseks, ülevaatamiseks, täiendamiseks ja turundamiseks.

Miks? Me kõik ootame täna oma tööpanuse eest palju enamat kui raha, sest töötaja kogemus on tervik, mis ei sõltu ainult palgast. Me vajame süsteemseid ja terviklikke, kuid paindlikke ja personaalseid lahendusi, mis organisatsiooni ärimudeliga sobivad ning tänasele ja tulevasele talendile väärtust loovad. Kuidas saada teada, mida töötajad päriselt arvavad ja ootavad, kuidas tekiks tervik, mis oleks läbipaistev, selgitatav ja täidaks oma eesmärke.

Programmi läbinu:

 • Oskab kokku panna väärtuspakkumise, mis sobib tema organisatsiooni ja inimestega
 • Oskab teha mõistlikke ja ärilisi otsuseid väärtuspakkumise komponentide lahenduste valimisel
 • Oskab korraldada väärtuspakkumise kommunikatsiooni tänaste talentide hoidmisel ja tulevaste ligimeelitamisel
 • Oskab välja arvutada väärtuspakkumise hinda ja investeeringu tasuvust
 • Saab koolituse käigus personaalset ekspertnõu väärtuspakkumise disainimiseks oma organisatsioonis

Sinu arengupartnerid:

 • Strateegia ja ärimudeli ekspert Maria Kütt
 • Disainmõtlemise ekspert Jana Kukk
 • Rahaliste süsteemide ja hüvede ekspert Evert Kraav
 • Töötaja kogemuse ekspert Estel Pukk
 • Organisatsiooniuuringute ekspert Kadi Liik Juhtimise ja arenguekspert Piret Jamnes
 • Kommunikatsiooniekspert Karita Sall
 • Finantsekspert Kaido Kepp
 • Vaimse tervise ekspert Pille Pesti
 • Programmis omandatut aitab üle moodulite tervikuks siduda töötaja väärtuspakkumise ekspert Irja Rae

Toimumisajad: 08-09.12; 26-27.01; 09-10.02; 10-11.03; 13-14.04.

Asukoht: Sepapaja 6,II korrus, Tallinn, Ülemiste linnak. Vajadusel virtuaalses keskkonnas.


Kui teil esinevad viirushaiguste tunnused, palume kontaktõppe koolitusele mitte tulla!

Hind: 1795€+km (5 moodulit, 10 koolituspäeva).

Võimalik osaleda ka üksikute moodulite ja koolituspäevade kaupa.

Ühe mooduli hind 495€+km (2 koolituspäeva); ühe koolituspäeva hind 295€+km.


Osalejate tagasiside eelmisele koolitusprogrammile 9,5 palli 10st:

 • “Meeldisid päevade ülesehitused, meeldisid grupitööd ja see, et kõik kokku moodustas väga hea terviku.”
 • “Kui algul kahtlesin, kas osaleda või mitte, siis tagantjärgi võin öelda, et jäin koolitusega väga rahule. See avardas!”
 • “Olen programmi juba mitu korda teistele soovitanud! :) Jõudu ja jaksu järgmiseks aastaks ! Ja kui uue teema programmi võtate, siis osalen kindlasti.”
 • “Üleüldine ülesehitus oli väga laiapõhjaline ja haaras paljut. Tänan selle eest.”

Moodul 1:

Organisatsiooni kontekst – strateegia, vajadused, võimalused ja piirangud. Eetika ja konfidentsiaalsus. Maria Kütt ja Irja Rae (08-09.12)

 • Keskkond – tööjõuturg, trendid ja väliskeskkonna mõjud.
 • Organisatsiooni strateegia ja ärimudel - eesmärgid, vajadused ja võimalused.
 • Millistest eeldustest fookuse seadmisel lähtun, kuidas neid valideerin.
 • Kuidas kaardistan ja mõtlen läbi tänased probleemid, millised on erinevad probleemilahendamise viisid ja oskused?
 • Kas tänaste oskustega teeme homme ära selle, mis on vaja? Kuidas kaardistada kriitilisi oskusi ja tulevikuvajadusi ja siduda need organisatsiooni strateegiaga?
 • Kestlikkus ja eetika – kuidas see väljendub meie väärtuspakkumises ja miks see oluline on?

Mooduli läbinu oskab väärtuspakkumise loomisel tugineda oma organisatsiooni strateegiale, ärimudelile ja oma organisatsioonis keskkonnast tulenevatele mõjudele. On teadlik uutest trendidest, mis väärtuspakkumise kujundamist mõjutavad. Oskab määratleda võimalikud probleemid ja hinnata erinevate lahenduste teostatavust ja mõju. Mõtleb väärtuspakkumise kujundamisel äriliselt ning finantsiliselt jätkusuutlikult. Luuakse eeldused järgmiste teemadega tegelemiseks.

Moodul 2:

Väärtuspakkumise kujundamine läbi disainmõtlemise. Jana Kukk (26.01)

Töötaja kogemus, töö disain, heaolu. Estel Pukk (27.01)

 • Kuidas me HR funktsioonist mõtleme? HR protsesside juhtimisest HR teenuse disaini ja pakkumiseni.
 • HR teenuste kujundamine teenusdisaini põhimõttel.
 • Miks on töötaja kogemus oluline, kuidas seda kogemust töötaja „elutsükli“ erinevates etappides teadlikult kujundada ja juhtida.
 • Kuidas lähtuda töö disainimisel töötaja unikaalsusest.
 • Heaolu – kas hüve või HR strateegia lahutamatu osa?

Mooduli läbinu teab, et töötaja kogemus organisatsioonis on tervik, oskab seda kujundada ja juhtida. Mooduli läbinu lähtub disainmõtlemisest HR teenuse kujundamisel. Kasutades töötaja teekonna kujundamisel teenusdisaini metoodikat oskab ta luua töötaja väärtuspakkumise, mis võimaldab eristuda tööturul ja aitab luua pikaaegseid positiivseid suhteid oma meeskonnaga.

Moodul 3:

Tasustamine – tasu liigid ja tase, turuvõrdlused, palgastruktuur ning selle loomise või sellest loobumise põhjused, rahalise tasu osa kujundamine ja haldamine, soodustused ja hüved. Võrdsus ja õiglus. Eelarvestamine. Evert Kraav ja Kaido Kepp (09-10.02)

 • Organisatsiooni tasustamise põhimõtted ja seosed organisatsiooni äristrateegiaga.
 • Millest koosneb rahaline tasupakett?
 • Millisel turu tasemel see on?
 • Mis on erinevate tasuliikide mõte ja mõõdikud?
 • Kas ja kuidas seostub palk töötaja tulemuslikkusega?
 • Pikaajaliste tulemuste tasustamise instrumendid (sh optsioonid).
 • Millele ehitab organisatsioon üles oma palgasüsteemi – rollid, oskused, strateegiline mõju.
 • Kuidas palkasid muudetakse, millistel alustel jne.
 • Mida pakume peale rahalise tasu?
 • Kas soodustused ja hüved on nagu teistel või peaksid meid eristama?
 • Kas samad soodustused laienevad kõigile või saavad töötajad ise valida endale sobiva soodustuste paketi?
 • Mitmekesisus ja töötajate võrdne kohtlemine (naised-mehed, noored-vanad, erineva töövõimega inimesed jne) ning kuidas tegelevad sellega teised.
 • Kuidas me väärtuspakkumist eelarvestame, kas meie investeering töötaja väärtuspakkumise kujundamisse on mõistlik?

Mooduli läbinu oskab kujundada tasustamist sobivaks organisatsiooni ärimudeli ja strateegiaga, oskab toetada juhte palgaläbirääkimistel, argumentide sõnastamisel jne. Mooduli läbinu oskab oma organisatsiooni strateegiast ja ärimudelist ning töötaja ootustest lähtuvalt kujundada organisatsiooni hüvede pakkumist. Ta mõtleb väärtuspakkumise kujundamisel äriliselt ning oskab oma lahenduste hinda ja tasuvust arvutada. Tegeleme väärtuspakkumise otsese rahalise küljega.

Moodul 4:

Organisatsiooni uuringud. Vaimne tervis ja muutunud töövormide mõju sellele. Kadi Liik ja Pille Pesti (10.03)

Organisatsioonikultuur. Juhtimine kui teenus. Talent Advisory. Irja Rae ja Piret Jamnes (11.03)

 • Kuidas anda töötajatele hääl ja millal seda kuulda võtta?
 • Mida ütlevad uuringud töötaja kogemuse ja pühendumuse ning erinevate töövormide mõju kohta inimeste heaolule?
 • Kuidas uuringutulemusi organisatsiooni jaoks tööle panna?
 • Heaolulahenduste (sh vaimse tervise programmide ) strateegiline kujundamine ja juhtimine.
 • Kultuur – kuidas organisatsioonis täna asjadest mõeldakse ja millest lähtutakse.
 • HR juht ja vahetu juht kui Talent Advisor. Juhi uued oskused ja tööriistad – Job Crafting, Talent Guidance jms;
 • Kui areng ja õppimine on hüve, siis kuidas nõustada inimesi sellest parimal viisil osa saama.

Mooduli läbinu teab, kuidas seostada töötaja väärtuspakkumist ja pühendumuse ning rahulolu-uuringu tulemusi, kuidas neid tõlgendada ja jätkutegevusi planeerida. Oskab mõõta ja tõlgendada organisatsiooni kultuuri ja kavandada samme kultuuri kujundamiseks soovitud suunas. Mooduli läbinu oskab hinnata eri tegurite mõju vaimsele tervisele ning arvestada nendega töötajakogemuse kujundamisel.

Moodul 5:

Kommunikatsioon. Muudatuste juhtimine. Karita Sall ja Irja Rae (13.04)

Väärtuspakkumise projektide esitlus. Tagasiside. Programmi lõpetamine (14.04)

 • Kuidas me väärtuspakkumise töötajateni viime – sõnumi täpsus, kvaliteet ja kanalid.
 • Mida me peame kommunikatsioonis tähele panema, mida muudatuste juhtimisel silmas pidada?
 • Millised on minu isiklikud väljakutsed oma rollis õnnestumiseks, eneseanalüüs ja edasiviiv tagasiside grupilt.

Mooduli läbinu mõistab, et viis kuidas me asjast räägime mõjutab seda kuidas me asjast mõtleme ja et kommunikatsiooni pole kunagi liiga palju. Ta oskab arvestada ja kujundada kommunikatsiooni kvaliteeti, kanalit ja sõnumite täpsust. Ta oskab viia väärtuspakkumise inimesteni ning juhtida inimeste ootusi.


Soovid lisainfot?

Irja Rae
Partner / Tasutiimi juht
irja.rae@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee