“Seal, kus teised näevad lõppu, näeme meie uue algust. Kõik algab siit.”

Ragn-Sells koos oma klientidega usub, et jäätmed ei ole ühe teekonna lõpp - see on hoopis uute materjalide ja toodete sünd.

Ragn-Sells on seoses Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem OÜ (PAK) omandamisega 2021. aastal sisenenud panditaara ringlussüsteemi haldamise ja puhastusteenuste osutamise ärisse.

PAK’i eesmärk on stabiilselt ja ambitsioonikalt kasvada ning teha seda jätkusuutlikult. Selleks, et edukalt oma eesmärgid saavutada, on oodatud meeskonnaga liituma ärikasvule suunatud

Äriarendusjuht – juhatuse liige

PAK on asutatud 2006. aastal eesmärgiga viia tagatisrahaga kaetud joogipakendite – klaaspudelite, plastpudelite ja metallpurkide – kogumise, arvestamise ja töötlemise automaatide üle-eestiline võrgustik ühtsesse logistilisse süsteemi. PAK pakub lõpptarbijale mugavat lahendust pandipakendite tagastamiseks üle kogu Eesti toimivas automaatide võrgustikus. Tootjale muudame lihtsamaks pandipakendite taaskasutamise, hoolitsedes nende kogumise ja tootjani jõudmise eest. Kaupmeest aitame, pakkudes talle täielikku lahendust joogitaaramurele, sest töötame igasse ostukohta välja just sinna sobiva automaadi, vastutame selle häireteta töö eest ja korraldame pandipakendite jõudmise kauplusest ümbertöötlemiskeskustesse nii Eestis kui välismaal.

Pakendiseaduse ja meie tegevuste mõjul on pakendite taaskasutamine Eestis oluliselt suurenenud, teeääred on muutunud puhtamaks ja linnatänavail on harvemini näha vedelemas tühje pudeleid. Pandipakendite tagastamine on tarbijatele muutunud tavapärasemaks, nende taaskasutamine tootjale mugavamaks ja hulgimüüjale minimaalselt lisatööd tekitavaks.

See ongi meie missioon – soovime oma tegevusega pikendada Eesti looduses Kildudeta Teerada. Kõigil, nii tarbijal, tootjal kui ka kaupmehel on võimalus koos PAK-i abiga selles osaleda. Tahame muuta pandipakendite tagastamise lõpptarbijale mugavamaks ja kaupmehele muretumaks, teha tootjale materjal lihtsamini kättesaadavaks ning juurutada keskkonda säästvat elustiili.

Lisainformatsioon http://www.pandipak.ee/et/ ja https://www.ragnsells.ee/

Äriarendusjuhina on Sinu eesmärgiks ettevõtte äri kasvatamine ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, tulemuslik juhtimine ja igapäevase töö tagamine. Töö sisuks on uute ärisuundade käivitamine, vajaliku organisatsiooni loomine ja mehitamine, protsesside loomine ning agiilne ja pidev arendamine. Sinu roll on tagada ettevõtte kasumlik ja jätkusuulik kasv nii äri arenduse, inimeste, organisatsiooni kui terviku ja tehnoloogilise innovatsiooni võtmes.

Peamine fookus on müügitegevusel ning organisatsiooni arendamisel. Sa töötad välja tegevusstrateegia ja suunad, sead eesmärgid, analüüsid tehtut ning turgudel toimuvat, märkad uusi ärivõimalusi ning realiseerid need koos emaettevõtte meeskonnaga. Sa püstitad eesmärgid töökorralduse efektiivsuse tõstmiseks, määrad selleks vajalikud tegevused ja viid need ellu. Sa genereerid uut äri läbi süsteemse kliendisuhete juhtimise ning lood ja hoiad suhteid müügikanalite ja võtmeklientidega.

Olulise osa Sinu tööst moodustab oma ca 100- liikmelise meeskonna operatiivne juhtimine - innustades, pakkudes tuge ning olles eeskujuks. Oled juhatuse liikmena ettevõtte väärtuste ja kultuuri kandja ning teenindad ettevõttes töötavate inimeste ja klientide vajadusi. Sa lood eeldused nii tehnilise suutlikkuse kui töökeskkonna poolelt, et organisatsioon kasvaks elujõuliselt.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on arvestatav eesliinil toimetava meeskonna juhtimise kogemus ja eelnev vähemalt 5-aastane äriarenduse, müügijuhtimise, operatsioonide juhtimise kogemus soovitavalt jaekaubanduse, ringmajanduse või teenuste valdkonnast. Sul on ette näidata tulemused müügi kasvatamisel ja protsesside efektiivistamisel ning parendamisel. Sa oled eelkõige meeskonnamängija, ärilise mõtlemisega ja initsiatiivikas, näed oma valdkonna arengusuundi ja võimalusi. Sind iseloomustab „hands-on“ hoiak ja valmisolek igapäevaste operatiivsete töökorralduslike teemadega tegeleda. Oled positiivne ning alati lahendustele orienteeritud, lugupidav suhtleja ka kõige keerulisemas olukorras. Sind iseloomustab hea läbirääkimis- ja suhtlemisoskus nii klientide suunal, ettevõtte teiste üksustega kui oma meeskonna motiveerimisel ja inspireerimisel. Tööks on vajalik väga hea vene keele ja eesti keele oskus.

Sulle kui tugevale juhile pakub PAK võimalust liituda oma valdkonna juhtiva ettevõttega, kus tegusal ja tulemustele orienteeritud inimesel on võimalik palju ära teha. PAK pakub Sulle võimalust vastutada ja saavutada - olles üheks võtmeisikuks ettevõtte strateegia elluviimisel, organisatsiooni kasvamisel ning tuleviku kujundamisel. Ettevõte toetab igati juhi professionaalset arengut, pakkudes erialaseid väljakutseid, uusi kogemusi ja tähendusrikast tööd ning konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. Töö nõuab mobiilsust ning valmisolekut vajadusel tegutseda Eesti erinevates piirkondades.

Soovid lisainfot?

Eva Lelumees
Juhtivkonsultant
eva.lelumees@fontes.ee
Külli Sepnik
Talendikogemuse spetsialist
kylli.sepnik@fontes.ee
Log in or register to apply