SmartCap valitseb riiklikku fondifondi, mille vahendid investeeritakse Eesti varase faasi riskikapitalifondidesse. SmartCap on SA Kredex tütarettevõte, mis tegutseb Finantsinspektsiooni poolt väljastatud väikefondivalitseja tegevusloa alusel. SmartCapi missioon on luua viljakas pinnas uuendusmeelse ja ettevõtliku Eesti arenguks. SmartCap teeb seda koos Põhja-Euroopa parimate riskikapitali fondijuhtidega, mis võimaldab luua elujõulise riskikapitali ökosüsteemi.

SmartCapi fondifondi maht on täna 70 miljonit eurot ja meie tegevusmaht on lähiaastatel oluliselt suurenemas. Oleme 2022 alguses alustamas investeeringuid rohetehnoloogiatesse investeerivatesse fondidesse ja ettevõtetesse ning jätkame olemasoleva riskikapitali fondifondi kaudu Eesti kapitalituru arendamist.

SmartCapi tiim on täna 4-liikmeline.

Lisainfo www.smartcap.ee


Väikesesse ja ärksasse professionaalide meeskonda on oodatud

Investeeringute analüütik

Sinu missiooniks SmartCapis on riskikapitalituru- ja investeerimisportfelli analüüsi teostamine ja raporteerimise korraldamine. Sinu fookuses on Eesti ja lähipiirkonna kapitalituru areng, analüüsi tulemuste põhjal turutõrgete leidmine, võimaluste kaardistamine ja parima praktika analüüs. Sa kogud regulaarselt Eesti ja lähiregiooni kapitalituru kohta süstematiseeritud infot ning koostad ülevaateid. Sul on võimalus viia ettevõtte investeerimisportfelli raporteerimine järgmisele tasemele, tagades parimatest praktikatest lähtuv raportite formaat ja tähtaegne raporteerimine ning andes regulaarselt juhtkonnale väärtuslikku sisendit investeerimisportfelli koosseisu kohta. Sinu tööd iseloomustab info otsimine, andmete kogumine, alusmaterjalide analüüs, küsitluste läbiviimine, valdkonna rahvusvahelise praktika uurimine, erinevate analüüside sünteesimine, kokkuvõtete ja raportite koostamine ja esitlemine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on kõrgharidus ning analüütikuna töötamise kogemus. Tööks on vajalik suurepärane analüütiline võimekus, oskus süveneda detailidesse, väga heal tasemel eesti ja inglise keele ning Exceli oskus. Hea kui Sul on varasem kokkupuude investeerimisvaldkonnaga ja tunned investeerimise keskkonda, esined sujuvalt avalikkuse ees ning Sul on suurepärane kirjalik ja suuline eneseväljendus. Olulisel kohal on nii iseseisvus, kui meeskonnatööle suunatud hoiak, pingetaluvus, samuti kriitiline ja äriline mõtlemine. Sobid hästi SmartCapi meeskonda kui Sind iseloomustab uudishimu, usaldusväärsus, intelligentsus ja professionaalsus ning Sa tunned tõsist huvi investeerimismaailma vastu.

SmartCap pakub Sulle põnevat ja vastutusrikast tööd ning võimalust kaasa lüüa elujõulise riskikapitalituru loomisel ja kogukonna kujundamisel. SmartCapis ootab Sind kaasaegne töökeskkond ja ühtehoidev väike tiim. Sinu professionaalset ja isiksuslikku arengut toetatakse läbi mitmekülgsete koolituste ning rahvusvahelise suhtluse võimaluste pakkumise. Oma tegevusega panustad Sa uuendusmeelse ja ettevõtliku Eesti arengusse. Sinu töökoht asub Tallinna kesklinnas.Soovid lisainfot?

Liisa Kilk
Talendikogemuse spetsialist
liisa.kilk@fontes.ee
Kaire Laas
Juhtivkonsultant
kaire.laas@fontes.ee