Selver on Eestis tegutsev super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Selver on AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte.

Selveri kauplusteketile pandi alus 1995. aastal, mil Tallinnas Lasnamäel avati Punane Selver. Selver alustas üksiku kauplusega, visioon areneda ühtsetel põhimõtetel toimivaks kauplusteketiks kasvas välja igapäevase töö käigus. Aastatel 1998-2001 kujundati Selver ketiks, millel on ühtsed väärtused, arengueesmärgid ning identiteet.

Selveri ketti kuulub hetkel 72 kauplust, neist 28 Tallinna erinevates piirkondades. Iga Selveri nimi viitab enamasti piirkonnale või linnajaole, kus Selver asub.

Selveri missioon ehk peamine eesmärk on luua ja hoida kliendi usaldust. Loome sõbraliku õhkkonna, teenindame kiiresti ja asjatundlikult, pakume kvaliteetseid kaupu ja Selveri Köögi maitsvaid tooteid. Selveri kauplused asuvad liikluse sõlmpunktides ja võimaldavad seetõttu kliendile kiiret ja mugavat poeskäiku.

Selveri eripäraks on oma Selveri Köök, mis pakub laias valikus maitsvaid ja uudseid salateid, kulinaaria- ja pagaritooteid. Lisaks on Selveril juba suur hulk oma kaubamärki kandvaid tooteid, mis on valmistatud spetsiaalselt Selverile. Kõik omatooted on tervislikud, sõbraliku ja silmatorkava kujunduse ning hea hinnaga.

Selveris töötab üle Eesti kokku ca 3400 inimest. Oma igapäevases töös lähtume järgmistest põhiväärtustest:

 • ausus - oleme avatud ja siirad, räägime alati tõtt;
 • tulemustele orienteeritus - tegutseme efektiivselt, läbimõeldult ja targalt;
 • koostöö - tegutseme koos ühiste eesmärkide nimel;
 • hoolivus - oleme sõbralikud ja abivalmid, peame kinni oma lubadustest;
 • pühendumus - tahame oma tööd teha hästi, tunneme tööst rõõmu ja oleme uhked oma firma üle.

 

Selver kuulub NG Investeeringute kontserni koos Eesti selliste juhtivate ettevõtetega nagu Tallinna Kaubamaja, Liviko, Viking Motors, ABC King, Balbiino jt.


Selver ootab tipptegijast juhti, kes kujundaks strateegilisel tasandil ümber tarneahela tervikliku toimimise ja tagaks jaekaubandusettevõtte igapäevase tegevuse kaupade liikumisel.

Tarneahela juht


Sinu töö põhieesmärk on Selveri logistika ja laoprotsesside ladusa toimimise korraldamine. Sa lood visiooni logistiliste protsesside pika- ja lühiajalisest eesmärkidest ettevõttes, kavandad arengu ning viid selle ellu koos oma 8-liikmelise meeskonnaga. Sa kutsud ellu muudatusi, juhid muudatuste projekte, oled vastutav tulude-kulude planeerimise, analüüsimise ja monitoorimise ning mõõdikute väljatöötamise eest.

Üheks oluliseks projektiks saab olema kesklao logistikakeskuse arendamise projektis osalemine protsesside kujundamise ning üldise strateegia ja taktika loome osas.

Täpsemalt kuulub Sinu rolli:

 • logistiliste protsesside tulude ja kulude aasta eelarve koostamine, analüüsimine ja monitoorimine;
 • logistikaprotsesside teostamine ketile (kauplustele, maaletoodavatele kaupadele, Selveri Köögile, keskladudele, e-kaubandusele);
 • tarneahelate haldamine ja arendamine;
 • koostööpartnerite valik, läbirääkimised tarnijate ja koostööpartneritega ning koostöölepingute sõlmimine optimaalsel ja ettevõttele kasumlikul viisil, suhete hoidmine koostööpartneritega;
 • logistikaprotsesside jooksev ning perioodipõhine analüüs, sh turuanalüüs (trendid, konkurendid);
 • arendusprojektides osalemine ning nende juhtimine.
 • Läbi pühendumise ja igapäevase sujuva ja eesmärgistatud koostöö ettevõtte siseste ja väliste partneritega, oled üheks võtmeisikuks Selveri kui terviku tõhusa töörütmi tagamisel.

  Oled sobiv kandidaat, kui Sul on kõrgharidus (tarneahel, logistika, majandus) ja vähemalt 5-aastane tarneahela (sh logistika ja laovaldkonna) juhtimise kogemus kaubanduse või kiiresti liikuvate kaupade valdkonnas.

  Oled positiivse maailmavaatega, julge suhtleja ja hea meeskonnamängija. Sa oled stressiolukorras rahulik, alati ärilise ja analüütilise mõtlemisega, innovatsioonile ja lahendustele orienteeritud ning näed oma valdkonna arengusuundi ja võimalusi. Sind iseloomustab suurepärane läbirääkimis- ja suhtlemisoskus nii klientide suunal kui oma meeskonna motiveerimisel ja inspireerimisel. Strateegiline lähenemine tarnahela juhtimisele eeldab Sinult süsteemsust, iseseisvust, väga head analüüsioskust ja liidriomadusi. Tööks on vajalik eesti ja vene, aga ka inglise keele oskus ning ladus arvuti kasutamise oskus.

  Selver pakub Sulle võimalust liituda Eesti jaekaubanduse lipulaevaga, kus tegusal ja tulemustele orienteeritud inimesel on võimalik palju ära teha. Selver pakub Sulle võimalust vastutada ja saavutada - olles üheks võtmeisikuks ettevõtte strateegia elluviimisel igapäevase opereerimise tagamisel, et Eesti inimesel oleks värske ja kvaliteetne valik kauplustes olemas ning e-kaubanduse suund toimiks efektiivselt. Sul saab olema suurepärane võimalus teostada ennast oma meeskonna juhina, motiveerides ja inspireerides alati parimaid tulemusi saavutama.

  Selver toetab igati Sinu professionaalset arengut, pakkudes erialaseid väljakutseid, uusi kogemusi ja tähendusrikast tööd ning konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. Töö nõuab valmisolekut mööda Eestit ringi liikuda. Töökoht asub Tallinnas.

  Töötasu on väärikas, sellele lisandub eesmärkidega seonduv tulemustasu ning ettevõtte soodustused.

  Soovid lisainfot?

  Eva Lelumees
  Juhtivkonsultant
  eva.lelumees@fontes.ee
  Külli Sepnik
  Talendikogemuse spetsialist
  kylli.sepnik@fontes.ee