Paju Kool ootab endaga liituma teotahtelist, koostööle ja arengule suunatud juhti!

Narva Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi järgmise ametikoha täitmiseks:

Narva Paju Kooli direktor

 

Narva Paju Kool on paindliku õppesüsteemiga kool, kus õpib täna 235 last. Kooli kollektiivi kuulub 30 pühendunud meeskonnaliiget, keda ühendavad väärtused: koostöö, lugupidamine ja traditsioonid. Paju Kool paistab silma aktiivse osalemisega rahvusvahelistes projektides, mida on edasi kandnud tugev projektijuhtimise võimekus ja laste entusiasm. Paju Kooli missiooniks on: «Kool loob tingimused iga õpilase õppimiseks ja arenguks, annab võimalused edaspidise hariduse ja elukutse omandamiseks».


Nõuded kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid (vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele);
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • kasuks tuleb õpituge vajavate lastega töötamise kogemus.

 

Kandideerimine:

Narva Linnavalitsuse koostööpartneriks konkursi läbiviimisel on Fontes PMP OÜ.

Kandideerimisdokumendid palume saata e-aadressil info@fontes.ee või kandideerides Fontese Talendipangas talendipank.fontes.ee kõnealuse konkursi all. Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:

 • kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
 • essee eesti keeles õppeasutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
 • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

 • Kooli aadress: Juhhanovi 3, 20609 Narva


  Soovid lisainfot?

  Kadri Sooberg-Aettik
  Juhtivkonsultant - talentide leidmine ja tööandja bränding
  kadri.sooberg-aettik@fontes.ee
  Mari-Liis Talviste
  Talendikogemuse spetsialist
  mari-liis.talviste@fontes.ee
  Log in or register to apply