MENTOR=COACH+

FONTESE XVI COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM


Eesti esimene ja ainuke rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorprogramm (EMCC, 2022)

Igas juhis on mentorit!

ARENG. KOGEMUS. TÄHENDUS.

PROGRAMMIS OSALEJAD


Mentor (Sina) – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee teemadega tegelemisse.

Mentee (vaata siia) - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD MENTORINA PROGRAMMIST?


 • Osaled Eesti esimeses rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorite programmis - EMCC EQA. Programmi edukalt lõpetanud mentorid saavad taotleda ka personaalset (EMCC EIA) akrediteeringut.
 • Analüüsid, mis teeb Sind mentori ja juhina unikaalseks ning mõtestad enda eesmärgid ja prioriteedid.
 • Õpid töötubades uusi praktilisi meetodeid ning harjutad, kuidas olla kaasaegne coachiv mentor ja Talent Advisor.
 • Esitad endale väljakutse tegeledes mentorluskoostöö raames päris menteega.
 • Saad võimaluse tegeleda isiklike teemadega professionaalse coachiga.
 • Vahetad juhtimis- ja mentorlusalaseid kogemusi teiste Eesti tippjuhtidega.

PROGRAMM


Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor saab endale menteede grupist koostööpartneri, mentee, kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames oktoobrist 2022 kuni aprillini 2023 – kokku 5 kohtumist.

Coachiva mentorluse meetodite ja oskuste arendamise töötoad

 • Omandatakse coachiva mentorluse meetodid ning praktiseeritakse neid mentorite grupis.
 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng, Talent Advisory ning mentorluse ja coachingu olemus huvitaval viisil, näiteks kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi ning mentorina, jagatakse kogemusi.

Arengupartnerlus

 • Võimalus töövarjutada enda arengupartnerit mentorite grupist ja arengupartneri vastuvõtmine enda organisatsioonis.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma menteega esimest korda.
 • Fun üritused (kultuuriüritus, matk, mindfulness).
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

Fontese tugi

 • Iga mentor saab endale coachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese coach aitab mentoril analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Viib mentoriga läbi personaalsed coachingusessioonid.
 • Fontes sobitab kokku mentor-mentee koostööpaarid.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt eneserefleksiooniküsimustike täitmist.
Ajakava

I moodul 06.10 kell 9.00 – 15.00

Avaüritus 06.10 kell 15.30 – 17.00

II moodul 08.11 kell 9.00 – 16.15

III moodul 01.12 kell 9.00 – 16.15

Kovisioon 17.01 või 19.01

IV moodul 02.02 kell 9.00 – 16.15

V moodul 22.03 kell 9.00 – 16.15

Lõpuüritus 06.04 kell 15.00 – 17.00


Eelmise lennu mentori muljed:


Programmi üks loojatest ja põhikoolitajatest Tiiu Allikvee:


MEESKOND

________________________________________

Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.


Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.


Gunnar Toomemets (Lexus Tallinn, tegevjuht) – töötubade eestvedaja, tugicoach.Janne Einula - programmi koordinaator.

 • Programmi hind 3650 eurot+ km.

Soovid olla kaasaegne tööandja ja pakkuda enda organisatsiooni silmapaistvatele ja potentsiaaliga juhtidele võimalust arengukoostööks mentoriga? Tutvu menteede grupis osalemise infoga SIIN.

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee