MENTOR=COACH+

FONTESE XVI COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM (FCMP)


Eesti esimene ja ainuke rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorprogramm (EMCC, 2022)

Igas juhis on mentorit!

ARENG. KOGEMUS. TÄHENDUS.

PROGRAMMIS OSALEJAD


Mentee (Sina) - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Mentor – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee jaoks oluliste teemadega tegelemisse.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD MENTEENA PROGRAMMIST?


 • Osaled Eesti esimeses rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorite programmis - EMCC EQA.
 • Saad isikliku mentori, kes keskendub Sinu vajadustele ja eesmärkidele ja kellega saad arutada enda jaoks olulisi teemasid.
 • Analüüsid oma juhiprofiili ja –potentsiaali, mõtled läbi oma eesmärgid, tugevused ja väljakutsed.
 • Saad võimaluse mõelda läbi oma karjäärieesmärgid.
 • Arendad töötubades juhtimis- ja Talent Advisory alaseid teadmisi.
 • Vahetad kogemusi teiste juhtidega, laiendad isiklikku kontaktivõrgustikku.
 • Oled arengupartneriks ühele või mitmele kaaslasele menteede grupist.
 • Tutvud töövarjutamise käigus enda mentori ning ühe või kahe arengupartneri organisatsiooniga lähemalt.

PROGRAMM


Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: menteede grupp ja mentorite grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentee saab endale mentorite grupist koostööpartneri, kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames oktoobrist 2022 kuni aprillini 2023.

Inspireerivad juhtimisalased töötoad

 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi arengu ning mentorluse ja coachingu olemus, kuulatakse külalisesinejaid ja lahendatakse juhtimiskaasusi.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegseid juhtimisvõtteid, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi või menteena, jagatakse kogemusi.

Arengupartnerlus

 • Võimalus töövarjutada enda arengupartnerit menteede grupist ja arengupartneri vastuvõtmine enda organisatsioonis.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma mentoriga esimest korda.
 • Fun üritused (kultuuriüritus, matk, mindfulness).
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

Fontese tugi

 • Fontes sobitab kokku mentori-mentee koostööpaarid.
 • Iga mentee saab endale coachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese coach aitab menteel analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Programmi keskel toimuv coachingusessioon.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt tagasisidet ja toetab eneserefleksiooni.

MEESKOND


Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.


Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.


Gunnar Toomemets (Lexus Eesti, tegevjuht) – töötubade eestvedaja, tugicoach.


Terje Laur – koolitusjuht.

Janne Einula - programmi koordinaator.

 • Programmi hind 2400 eurot + km.

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide koordinaator
janne.einula@fontes.ee
Log in or register to apply