HoReCa Service – kvaliteetne ja värske tooraine – kõik ühest kohast!

HoReCa Service’i põhitegevuseks on toitlustusasutuste (hotellid, restoranid ja catering) varustamine kaubavalikuga eksootilistest puuviljadest piima- ja lihatoodeteni. Oleme ainus Eesti ettevõte, kes pakub toitlustussektorile nõnda mastaapset professionaalset värske toorainega varustamise teenust.

Meie visiitkaardiks on usaldus, kvaliteet ja paindlikkus.

 • Meie kliendibaasis on ca 1200 püsiklienti
 • Meie sortimenti kuulub pea 30 tootegruppi ning üle 3500 aktiivse toote
 • Meie autoparki kuulub enam kui 30 veokit
 • Meie ladude kogupind on rohkem kui 5000m²

Vaata  https://www.horeca-service.ee/


Horeca Service OÜ ootab oma toimeka ja ambitsioonikale kasvule orienteeritud tiimiga liituma

Tegevjuhti


Sinu eesmärgiks ja sihiks on ettevõtte operatsioonide tulemuslik juhtimine ning ettevõtte ambitsioonikate kasvuplaanide kavandamine ja elluviimine.

Tegevjuhi funktsioon on ettevõttes uus ja loodav ning oma valdkonna professionaalina saad ise valdkonna strateegia, protsessid ja taktikalised tegevused üles ehitada. Sinu roll on kriitilise võtmetähtsusega, oled paremaks käeks juhatusele läbi ettevõtte operatsioonide oskusliku korraldamise. Sa kutsud ellu muudatusi ning juhid muudatuste projekte, vastutad tulude-kulude planeerimise, analüüsimise ja monitoorimise ning mõõdikute väljatöötamise eest.

Sinu töö põhieesmärk on kogu väärtusahela juhtimine alates kauba ostust kuni müügini, sh logistika ja laoprotsesside ladusa toimimise korraldamine, tootmise korraldamine ning sidususe ja sünergia loomine müügi, tootmise, ladustamise ning logistika operatsioonide vahel.

Sa lood visiooni protsesside pika- ja lühiajalisest eesmärkidest ettevõttes, kavandad arengu ning viid selle ellu koos oma teistest võtmeisikutest koosneva meeskonnaga (müük, ost, ladu, transport, tootmine jne). Sa juhid tugevat keskastmejuhtide tiimi, kogu ettevõtte operatsioone, arendad ja toetad meeskonda, oled selgelt vastutav ettevõtte ärilise kasvu ja tulemuslikkuse eest.

Eesmärk on kasvada lokaalsest Eesti siseturule orienteeritud ettevõttest arvestatavaks tegijaks lähiregioonis (Lõuna-Soome, Eesti ja Läti). Pikem eesmärk oleks 50% siseturg vs 50% välisturg.

Sinu vastutada on:

 • ettevõtte igapäevaste operatsioonide juhtimise korraldamine;
 • ettevõtte strateegiate, poliitikate, protsesside, süsteemide kujundamine ja arendamine;
 • ettevõtte struktuuri juhtimine, raamistike, protsesside, toimimisloogikate loomine ja arendamine;
 • meeskonna juhtimine;
 • ettevõtte äri arendamine ja äri arendamiseks tarviliku ressursi juhtimine;
 • tulemuslikkuse tagamine, eelarve juhtimine;
 • tarneahelate haldamine ja arendamine;
 • logistikaprotsesside jooksev ja perioodipõhine analüüs, sh turuanalüüs (trendid, konkurendid);
 • arendusprojektides osalemine ning nende juhtimine;
 • läbirääkimised, lepingulised suhted, operatsioonide funktsiooni efektiivne ja sujuv toimimine.


Oled oodatud kandideerima, kui tunned, et kirjeldatud töökoht on mõeldud just Sulle!

Tegevjuhi rollis olev inimene peab aru saama ja toetama mõtteviisi ning omama maailmavaadet, mis toetab ettevõtte edasist ärilist ja sisulist arengut. Oled kasvule ja äritulemusele keskendunud liider!

Sul on kõrgharidus (tarneahel, logistika, majandus, ärijuhtimine) ja vähemalt 5-aastane logistika valdkonna operatsioonide ja tarneahela juhtimise kogemus kaubanduse või kiiresti liikuvate kaupade valdkonnas.

Oled positiivse maailmavaatega, julge suhtleja ja hea meeskonnamängija. Sa oled stressiolukorras rahulik, alati ärilise ja analüütilise mõtlemisega, innovatsioonile ja lahendustele orienteeritud ning näed oma valdkonna arengusuundi ja võimalusi. Oluline on, et Sul on tahtmist asju ellu viia ja arendada.

Sind iseloomustab suurepärane läbirääkimis- ja suhtlemisoskus nii klientide suunal kui oma meeskonna motiveerimisel ja inspireerimisel.

Strateegiline lähenemine väärtusahela juhtimisele eeldab Sinult süsteemsust, iseseisvust, väga head analüüsioskust ja liidriomadusi. Tööks on vajalik eesti, vene ja inglise keele oskus ning digitaalne võimekus.

Läbi pühendumise ja igapäevase sujuva ja eesmärgistatud koostöö ettevõttesiseste ja -väliste partneritega, oled üheks võtmeisikuks Horeca Service’i kui terviku tõhusa töörütmi tagamisel.

Hoiakud ja põhiväärtused:

 • ausus
 • eetika
 • konsensuslikkus ja argumenteerimisvõime, argumentidel põhinev lähenemine
 • pragmaatiline äriline ettemõtlemine (kasumlikkus, KPI’d jne)
 • süsteemsus, hea planeerimis-, organiseerimis- ja läbirääkimisvõime, lahendustele suunatud
 • meeskonnamängija ja tiimitunde tekitaja, koostööle orienteeritud
 • väga hea suhtleja, mõjutaja
 • ratsionaalne ja pealehakkaja meelelaad

 

Miks pakkumist kaaluda?

 • Erakordne võimalus olla toeks oma valdkonnas lipulaeva staatuses oleva ettevõtte äri kasvatamisel.
 • Isiklik areng mitmekesises äris.
 • Valdkonna strateegilise parendamise võimalus, kvaliteetse operatsioonide juhtimise teel üles ehitada toimivad protsessid ja rutiinid.
 • Töö ja töökeskkond on sõbralik, mitmekesine, dünaamiline, oma valdkonna innovatsiooni vedav.
 • Saad olla osa professionaalsest ja hea õhkkonnaga koostööd väärtustavast meeskonnast.
 • Töötasu on väärikas, koosnedes püsitasust ja teistest tulemustasudest, mis tulenevad ettevõtte väärtuse kasvust.


Soovid lisainfot?

Eva Lelumees
Juhtivkonsultant
eva.lelumees@fontes.ee
Külli Sepnik
Talendikogemuse spetsialist
kylli.sepnik@fontes.ee