BB Finance annab tugevale ja sisulisele

analüütikule

võimaluse panustada ning karjääri teha!


Aastast 2006 tegutsev ja Eesti kapitalil põhinev BB Finance Group on äkiline, futuristliku hoiakuga finantsteenuste pakkuja, kes vaatab rahamaailma värske pilguga, luues kliendikeskseid ning kiireid ja automatiseeritud teenuseid traditsiooniliste pankade üleselt.

Tutvu ja uuri lisaks: www.bbfinancegroup.eu


Miks on see pakkumine kaalumist väärt?

 • Sul saab olema hea võimalus ennast realiseerida ägedas ettevõttes, kus innovatsioon, uued ideed ning kiire ja dünaamiline tegutsemine on meeskonna DNA’s;
 • Saad tegutseda keskkonnas, kus tulemustele orienteeritud ja tugev analüütik saab oma võimekuse proovile panna;
 • Sinu isiklikku arengut mitmekesises äris toetatakse ning julgustatakse;
 • Töö ja tööõhkkond on sõbralik, dünaamiline, koostööle orienteeritud;
 • Sind ootab tegusate, pühendunud ja visade tegijate meeskond;
 • Töötasu koosneb esialgu püsitasust ja hiljem rakendatavast tulemustasust, lisaks tasustatud boonuspäevad aasta jooksul;
 • Sisekliima ettevõttes on üles ehitatud usaldusele, tiimi koostegemisele ning teadlikule heade suhete loomisele ja hoidmisele;
 • Huumor ja fun on igapäevase elu osa.


Väärtuspakkumine talendile

 • Areng – toetatakse õppimist ja isiklikku arengut, investeeritakse arengusse;
 • Tööaja ja töötamise paindlikkus - võimalus iseseisvalt oma tööd juhtida;
 • Tervislik füüsiline vorm – Stebby kasutamise võimalus, tervislikud vahepalad kontoris, ergonoomiline töökoht;
 • Tervislik vaimne vorm – zen tuba, ettevõtte ühisüritused mh ühislõunad, 10 boonuspäeva (kehtiva töötasuga lisa-puhkusepäevad) aastas.


Analüütikuna hakkad tegelema järgnevaga:

 • laenuportfelli analüüs;
 • kliendibaaside segmenteerimine ning analüüs;
 • krediidiskooringu meetodite arendamine ja rakendamine;
 • nõustamine toodete, marketingi ja muude tegevuste tulususte arvutustes;
 • analüütilise aruandluse korraldamine, aruannete formaatide väljatöötamine ja koostamine nii sisemiseks kui väliseks tarbimiseks (sh juhtkond, teised osakonnad, investorid, riiklikud asutused, audiitorid jne) vastavalt vajadusele ja nõuetele;
 • tulemusmõõdikute väljatöötamine, andmete kogumine ja esitlemine ning juhtkonna nõustamine ärilistes otsustes;
 • tegevuste automatiseerimine ja tööks vajalike lahenduste kirjeldamine IT osakonnale.

Ootused huvilisele

Analüütiku rollis oleval talendil on lai maailmavaade, mis toetab ettevõtte edasist ärilist ja sisulist arengut. Ettevõtte poolt on ootus partnerlusele ja kaasa rääkimisele ehk Sinu roll on olla vedajaks ja sisuliseks partneriks krediidianalüüsi ja riskide temaatikas.

Sul on hea suhtlemisoskus ja -julgus, avatud mõtlemine, arengusoov ja uuendusmeelsus, mis on tasakaalus süsteemsuse ja korrektsusega, olukordade ja riskide adekvaatse ja tõenduspõhise hindamisega.


Sobiliku kandidaadina:

 • oled tugeva analüüsioskusega;
 • tead, mida tähendab SQL ja oskad sellega tulemusi võluda;
 • Sul on ette näidata varasem töökogemus analüütikuna, ideaalis vähemalt paar aastat;
 • oled olnud kokkupuutes finantsvaldkonnaga, tead ja saad aru, mida tähendab krediidiriskide hindamine ja skooringumudelite tegemine;
 • Sul on väga hea suulise ja kirjaliku eesti keele ning inglise keele oskus;
 • tuled edukalt toime oma aja ja ka enesejuhtimisega ning toimetad keerulistes ja pingelistes olukordades mõistlikult;
 • Sind iseloomustavad märksõnad: korrektsus, usaldusväärsus ja lubadustest kinni pidamine;
 • otsid võimalusi ja leiad lahendusi, oled paindlik ning suudad teha olukorrakeskseid otsuseid;
 • oled uudishimulik ning tegutsed uute ideede elluviimise nimel;
 • oled pragmaatilise ja dünaamilise meelelaadiga ning selgelt koostööle orienteeritud. 
 • Eriti äge, kui Sul oleks koodi kirjutamise oskus, mis aitaks automatiseerida juba olemasolevaid ja tulevikku suunatud rakendusi 😊Soovid lisainfot?

Eva Lelumees
Juhtivkonsultant
eva.lelumees@fontes.ee
Külli Sepnik
Talendikogemuse spetsialist
kylli.sepnik@fontes.ee