Rahvusvahelise müügi- ja teenindusettevõttega on oodatud liituma

võimekas ja ambitsioonikas

PEARAAMATUPIDAJA


Sul avaneb võimalus olla ettevõtte Eesti tiimis raamatupidamise eestvedaja.

Sinu töö peamiseks fookuseks on ettevõtte igapäevase raamatupidamise korraldamine. Allud tegevjuhile ja Baltikumi finantsjuhile ning oled neile paremaks käeks Eesti ettevõtte finantsasjade korraldamisel, samuti teed tihedalt koostööd Baltikumi kolleegidega ja kohaliku ettevõtte teiste tiimidega. Ettevõttes kasutakse Directo majandustarkvara.


Sinu päevad täituvad järgmiste tegevustega:

 • ettevõtte majandustegevuse analüüsi ja aruannete tähtajaline esitamine;
 • Eesti seadusandluses kehtestatud nõuete täitmine, mis hõlmab käibemaksu, statistilist aruandlust ja teisi korporatiivnõudeid;
 • ettevõtte raamatupidamise vastavuse tagamine grupi raamatupidamise põhimõtetele;
 • raamatupidamis- ning maksualaste küsimuste lahendamine;
 • majandusaasta aruande koostamine, esitamine ning auditeerimise protsessi juhtimine;
 • raamatupidamise protsessi ohjamine, arendamine ja kontroll;
 • raamatupidamise süsteemne juhtimine ja protsesside efektiivistamine; raamatupidamise süsteemi parendamine ja arendamine, et süsteem toetaks äriprotsesside toimimist;
 • eelarve koostamises osalemine ja kokkupanek, eelarve täitmise jälgimine ja raporteerimine;
 • juhtkonna varustamine finantsilise juhtimisinfoga.

 

Oled oodatud kandideerima, kui Sul on:

 • vähemalt 3 aastat pearaamatupidaja / vanemraamatupidaja kogemust;
 • erialane kõrgharidus;
 • kogemus kuuaruannete ja aastaaruannete koostamisel;
 • põhjalikud teadmised finantsaruandluse nõuetest;
 • väga hea inglise keele valdamine nii suuliselt kui kirjalikult;
 • väga hea MS Office’i tundmine;
 • kõrge motivatsioon, positiivne suhtumine, lahendustele orienteeritus, paindlikkus ja initsiatiivikus;
 • tugev analüüsioskus ja organisatoorne võimekus;
 • suutlikkus efektiivselt töötada ka pingelistes olukordades;
 • suurepärane meeskonnatööoskus;
 • hands-on“ suhtumine, suudad toime tulla nii parendamist kui arendamist vajavate teemadega.

 • Ettevõte pakub:

 • ambitsioonikat ja väljakutsete rohket rolli tugevas ettevõttes, mis on Baltikumis oma valdkonna liider;
 • võimalust isiklikuks ja professionaalseks arenguks ning suurepärast võimalust osaleda ettevõtte strateegilises juhtimises ja arendamises;
 • võimalust anda oma märkimisväärne panus ettevõtte edasisse eduloosse;
 • dünaamilist ja positiivset töist keskkonda koos kirglike kolleegidega ning sõbralikku ja õdusat õhkkonda;
 • motivatsioonipaketti, kuhu kuulub kuutasu 4000 eurot ning kõik edukaks töötegemiseks vajalikud ressursid ja vahendid.

 • Soovid lisainfot?

  Eva Lelumees
  Juhtivkonsultant
  eva.lelumees@fontes.ee
  Külli Sepnik
  Talendikogemuse spetsialist
  kylli.sepnik@fontes.ee
  Log in or register to apply