KEILA KOOL – ÕPIME ELULE

 

Keila kooli visioon on olla püsiväärtusi austav, uuendusmeelne ja elukestvalt õppiv kool.

Keila koolihariduse lugu sai alguse 1691.aastal. Aastate jooksul on kool palju arenenud, kasvanud ja muutunud, kuid sisu ja eesmärk on püsinud muutumatuna: anda võimetekohast haridust igale lapsele. Täna õpib Keila 12-klassilises koolis üle 1600 õpilase ja kooli kollektiivi kuulub ligi 200 pühendunud meeskonnaliiget, keda ühendavad väärtused: austus ja hoolivus, haritus, kaasaegsus, kultuuriteadlikkus, elurõõm ja tervislikud eluviisid. Keila Kooli missiooniks on, et kooli lõpetaja oleks laia silmaringiga, ettevõtlik, eetiliselt käituv, elurõõmus ja toimetulev maailmakodanik. Uuri lisaks: www.keilakool.ee

 

Kutsume kooli missiooni ellu viima arendamise fookusega ja kaasaegset

KOOLIJUHTI

 

Koolijuhina on Sinu peamiseks sihiks tugeva Keila Kooli edasiarendamine. Sinu südameasjaks on kvaliteetne ja kaasaegne haridus ning parimate tingimuste ja võimaluste kujundamine, et Keila Kool oleks kogukonnas eelistatud valik nii õpilastele kui õpetajatele.

Edu aitab tagada varasem tulemuslik juhtimiskogemus. Eelnev haridusasutuse juhtimise kogemus tuleb kasuks. Oluline on võime näha tervikpilti ning oskus kaasata kooli arendustegevustesse koolipere, lapsevanemad, partnerid ja kogukonda laiemalt. Oled kogu kooliperet liitev ja innustav liider, kes võtab vastutuse ja teeb selgeid otsuseid. Oled edukas suhtleja, suunatud koostööle, hea pingetaluvusega ja kohaned hästi muutustega. Sind iseloomustab kõrge huvi haridusvaldkonna vastu ja soov anda oma panus Keila Kooli eduloosse.

Oled oodatud kandideerima, kui vastad allpool toodud tingimustele:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • vastutustunne, korrektsus, täpsus;
 • teadmised eelarvelise asutuse juhtimisest;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Sind ootab võimalus rääkida kaasa, mõjutada ja kujundada tugeva ning kiiresti areneva kogukonna kooli elu ja arengut alates 2022/2023. õppeaastast. Sulle pakutakse väärikat töötasu alates 3000 EUR bruto.

 

Kandideerimine:

Keila Linnavalitsuse koostööpartneriks koolijuhi värbamisprotsessi läbiviimisel on Fontes PMP OÜ.

Kandideerimisdokumendid palume saata e-posti aadressil info@fontes.ee või kandideerides Fontese Talendipangas kõnealuse konkursi all või saata postiaadressile Sepapaja 6, 11415 Tallinn.

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • essee asutuse arenguvõimaluste ja/või visioon asutuse tegevuse kohta;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.
 •  

  Konkursi tähtaeg: 29. juuni 2022  Soovid lisainfot?

  Kadri Sooberg-Aettik
  Juhtivkonsultant - talentide leidmine ja tööandja bränding
  kadri.sooberg-aettik@fontes.ee
  Mari-Liis Talviste
  Talendikogemuse spetsialist
  mari-liis.talviste@fontes.ee
  Log in or register to apply