Mentorite supervisioon

Nii nagu iga juht vajab mentorit, vajab mentor superviisorit.

Mis on supervisioon?

Supervisioon keskendub eeskätt mentori/coachi ressurssidele ja vaimsele heaolule, et tagada tema professionaalsus ning hea vorm töös inimestega. Supervisiooni võtmesõnaks on refleksioon.

Kellele on supervisioon mõeldud?

Supervisioon on vajalik eelkõige neile, kelle tööks on valdavalt inimeste nõustamine ja toetamine. Selleks võib olla nõustaja, coach, mentor, õpetaja, karjäärinõustaja, meeskonnajuht vms. Kõige tõhusam on supervisioon regulaarse praktikana, näiteks kord kvartalis toimuvate sessioonidena.

Ka rahvusvahelised mentoreid/coache ühendavad organisatsioonid (nt EMCC, ICF) rõhutavad supervisiooni olulisust, mistõttu see on osa nende kvaliteedistandardist ja kutse-eetikast.

Läbi refleksiooni saab mentor/coach:

  • Teadlikumaks iseendast ja oma tegevusest mentori ja/või coachina.
  • Korrastada oma tajupilti menteest ja tema olukorrast ehk näha rohkem võimalusi või takistusi, mis esmapilgul ehk ei avaldunud.
  • Lihvida oma professionaalsust, vaadata end justkui kõrvalt - millist mõju ta võib avaldada oma menteele, meeskonnaliikmetele vms.
  • Täiendada enda jõuvarusid, sest 1:1 töös inimestega võib kaasneda keskmisest kõrgem läbipõlemise risk.

Fontes pakub akrediteeritud mentoritele/coachidele ja programmide vilistlastele regulaarse supervisiooni võimalust. 

Supervisioone viib läbi EMCC Global poolt tunnustatud mentor/coach ja superviisor Juta Palmeri.

Supervisioonid toimuvad kord kvartalis kestvusega 2 tundi. Grupi suurus on 4 - 12 osalejat. Osalejatega sõlmitakse konfidentsiaalsuskokkulepe. 

Supervisiooni kuupäev:

13. märts 2024 kell 10.00 – 12.00

Maksumus: 100 EUR + km.


Soovid lisainfot?

Juta Palmeri
Juhtivkonsultant
juta.palmeri@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee