Juhi psühholoogilised lõksud

Meil kõigil on omad harjumused, mõtte- ja käitumismustrid, millest mõned võivad olla nagu lõksud, mis efektiivset tegutsemist takistavad. Kui teadlik oled sina enda mustritest ja nende kasulikkusest või kahjulikkusest?

Sihtgrupp: väiksema või suurema juhikogemusega inimesed, kel soov enda käitumisviise ja nende tagamaid analüüsida.

Organisatsioonile: juhirollis olevatele inimestele eneseanalüüsi tõhustamiseks, enda võimalike mõttevigade avastamiseks ja nendega paremaks toimetulekuks.

Eesmärk: teadlikkuse tõus juhina, et oma juhtimisviise tõhustada.

Teemad:

  • Erinevate juhi töös ettetulevate võimalike lõksude analüüsimine etteantud juhtumite põhjal
  • Määratlemine, millise lõksuga on tegemist ja selle kasulikkuse ning kahjulikkuse kirjeldamine
  • Vaatluse alla tulevad tugevuse-, võimu-, sisekriitiku- ja kontrollilõks
  • Teemaga haakuv teoreetiline käsitlus: mõttevead ja juhtimisteooriad


Koht: ZOOM veebikeskkond

Aeg: 17. november kell 14.00 - 16.00

Hind: 110 eurot+KM

Koolitaja: Pille Pesti


Konsultant, psühholoogilise heaolu nõustaja ja koolitaja.

Lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal (B.Sc), Vrije Universiteit Amsterdami kliinilise psühholoogia erialal (M.Sc.) ja Tallinna Ülikoooli organisatsioonikäitumise erialal (M.Sc.).

Karjäärinõustaja (kutsetunnistus tase 7) ja Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige.

Nõustamisalases töös on Pille mõjutatud erinevatest läbitud teraapiakoolitustest (lahenduskeskne lühiteraapia, loovteraapiad, pereteraapia, kognitiivkäitumuslik teraapia) ning kogemusest (kliinilise) psühholoogi ja karjäärinõustajana. Tööalaselt kokku puutunud erinevate valdkondade meeskondade ja organisatsioonidega.


Soovid lisainfot?

Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee
Pille Pesti
Psühholoog-nõustaja
pille.pesti@fontes.ee