MENTOR=COACH+

FONTESE XVII COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM


Eesti esimene ja ainuke rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorprogramm (EMCC, 2021)

Igas juhis on mentorit!

ARENG. KOGEMUS. TÄHENDUS.

PROGRAMMIS OSALEJAD


Mentor (Sina) – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee teemadega tegelemisse.

Mentee (vt SIIA) - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD MENTORINA PROGRAMMIST?


 • Osaled Eesti esimeses rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorite programmis - EMCC EQA. Programmi edukalt lõpetanud mentorid saavad taotleda ka personaalset (EMCC EIA) akrediteeringut.
 • Analüüsid, mis teeb Sind mentori ja juhina unikaalseks ning mõtestad enda eesmärgid ja prioriteedid.
 • Õpid töötubades uusi praktilisi meetodeid ning harjutad, kuidas olla kaasaegne coachiv mentor ja Talent Advisor.
 • Esitad endale väljakutse tegeledes mentorluskoostöö raames päris menteega.
 • Saad võimaluse tegeleda isiklike teemadega professionaalse coachiga.
 • Vahetad juhtimis- ja mentorlusalaseid kogemusi teiste Eesti tippjuhtidega.

PROGRAMM


EMCC poolt akrediteeritud Practitioner tasemel programmi tunnistuse saamise eelduseks on 100 tundi praktikat 10 erineva mentee/meeskonnaliikmega 3 viimase aasta jooksul. Arvesse lähevad nii kohtumised meeskonnaliikmetega (1:1 coachivad vestlused, arenguvestlused), kohtumised programmi jooksul enda mentee ja arengupartneritega, väljaspool programmi läbi viidud mentorluskohtumised.

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor saab endale menteede grupist koostööpartneri, mentee, kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames oktoobrist 2023 kuni aprillini 2024 – kokku kuni 7 kohtumist.

Coachiva mentorluse meetodite ja oskuste arendamise töötoad


 • Omandatakse coachiva mentorluse meetodid ning praktiseeritakse neid mentorite grupis.
 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng, Talent Advisory ning mentorluse ja coachingu olemus huvitaval viisil, näiteks kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi ning mentorina, jagatakse kogemusi.

Arengupartnerlus

 • Võimalus töövarjutada enda arengupartnerit mentorite grupist ja arengupartneri vastuvõtmine enda organisatsioonis.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma menteega esimest korda.
 • Fun üritused (kultuuriüritus, matk, mindfulness).
 • Osalemine veebikoolitustel.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

Fontese tugi

 • Iga mentor saab endale coachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese coach aitab mentoril analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Viib mentoriga läbi personaalsed coachingusessioonid.
 • Fontes sobitab kokku mentor-mentee koostööpaarid.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt eneserefleksiooniküsimustike täitmist.
Ajakava

Mentorluse ABC koolitus 20. september kell 10.00 - 16.30 (sisaldub programmi hinnas).

Koolituse kohta saad rohkem lugeda SIIT


I moodul “Mis on mis?” 10. oktoober kell 9.00 – 15.00

Avaüritus 10. oktoober kell 15.30 – 17.00

II moodul “Mentori tööriistakast I” 7. november kell 9.00 – 16.30

III moodul “Mentori tööriistakast II” 5. detsember kell 9.00 – 16.30

Kovisioonid: 9. jaanuar kell 10.00 – 13.15 ja 11. jaanuar kell 13.00 – 16.15

IV moodul “Areng mentori ja juhina I” 6. veebruar kell 9.00 – 16.30

V moodul “Areng mentori ja juhina II” 12. märts kell 9.00 – 16.30

Lõpuüritus 2. aprill kell 15.00 – 17.00

INVESTEERING RAHAS


Programmi hind mentorile 4450 eurot+km.XV lennu mentori muljed:


MEESKOND

________________________________________

Tiiu Allikvee – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.


Tiiu Allikvee omab kultuurhariduse bakalaureuse kraadi Tallinna Ülikoolist ning lisaks avalike suhete magistrikraadi Tartu Ülikoolist. Tal on 24 aastat kogemust talendijuhtimise ettevõttest Fontes, kus Tiiu tegeleb igapäevaselt juhtide kompetentside hindamisega, nõustamisega, coachinguga ning juhtide arenguprogrammide disaini ja läbiviimisega (coaching- ja mentorprogrammid, karjääricoachinguprogrammid, juhtide arenguprogrammid jne.)

Tiiu omab erinevaid rahvusvahelisi coachingusertifikaate (Executive Coach, Business Coach, Firework Coach, Volition Booster Coach, Group and Team Coach), karjäärinõustajana Eesti kõrgeimat kutsetunnistust (VII tase) ning EIA akrediteeringut Senior Practitioner tasemel.

Piret Jamnes – programmi formaadi looja ja koolitaja, coach.


Piret omab magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialalt Tallinna Ülikoolist. Ta on olnud 12 aastat karjääriarendamise ja -juhtimise lektor Tallinna Ülikooli psühholoogiainstituudis. Lisaks omab ca 21 aasta pikkust kogemust talendijuhtimise ettevõttes Fontes, kus Piret on üks partneritest ja ärisuuna juht. Igapäevaselt tegeleb Piret juhtide nõustamise, juhtide hindamise, coachingu, arenguprogrammide väljatöötamise ja läbiviimisega (coachingu- ja mentorprogrammid, karjääricoachinguprogrammid jne.) ning kompetentsisüsteemide arendamisega.

Piret omab erinevaid rahvusvahelisi coachingusertifikaate (Executive Coach, Business Coach, Firework Coach, Wisdom Coach), karjäärinõustajana Eesti kõrgeimat kutsetunnistust (VII tase) ning EIA akrediteeringut Senior Practitioner tasemel.

Gunnar Toomemets (Lexus Tallinn, tegevjuht) – töötubade eestvedaja, tugicoach.Janne Einula - programmi koordinaator.

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee