Kvaliteetsed hooned, läbimõeldud keskkonnad, roheline mõtteviis.

Oleme piirkonna üks suuremaid kodude ja ärihoonete arendajaid. Meie tugevuseks on kinnisvara arendusprojektide terviklik lahendamine ning läbimõeldud elu– ja ärikeskkondade loomine. Oleme Baltikumis esimesena kasutusele võtnud mitmeid uuenduslikke hoonete keskkonnasäästlikkusele kaasa aitavaid lahendusi, meie jaoks on olulised innovaatiline ja roheline mõtteviis.

Hepsor on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas alates 2021. aasta novembrist.

Loe lähemalt: www.hepsor.eeOotame Hepsor AS’i ühtehoidvasse ja sõbralikku meeskonda nii enda kui ettevõtte arengut väärtustavat

Finantsjuhti

Sinu töö peamiseks fookuseks on grupi ettevõtete igapäevase finantsjuhtimise korraldamine. Oled juhtkonna liige ja teed tihedalt koostööd arendusprojektide juhtide ja raamatupidamise tiimiga. Sa oled ettevõtte finantsvaldkonna tipp professionaal, kes otsustab, räägib ja mõtleb kaasa ning juhib ettevõttes valdkonna arendamist. Sul on äriline mõtlemine, hea argumenteerimisoskus ja hands-on hoiak, mis tähendab lahendustele orienteeritust ja tahet asju ära teha.


Sinu peamised tööülesanded:

 • grupi kapitali vajaduse ja kaasamise ning projektide finantseerimise planeerimine ja strateegiline kavandamine;
 • grupi ettevõtete rahavoo planeerimine ja juhtimine (sh projektide rahavoo monitoorimine ja juhtimine) Eestis ja Lätis ning tulevikus veel mõnes välisriigis (näiteks Kanada);
 • osalemine ettevõtte strateegilises juhtimises juhtkonna liikmena;
 • suhtlemine finantspartnerite ja investoritega;
 • investorsuhete juhtimine, aruandlus ja raporteerimine börsil noteeritud ettevõttele seatud kohustustest lähtuvalt;
 • raamatupidamise tiimi juhtimine nii Eestis kui Lätis, oma meeskonnaliikmete toetamine ja konsulteerimine;
 • juhtimisaruandluse ja analüütika korraldamine ja arendamine.

 

Sinult ootame:

 • võimet ja tahet mõelda strateegiliselt, näha „suurt pilti“, argumenteeritult kaasa rääkida ettevõtte arengu osas;
 • kogemust finantsvaldkonna tippjuhina, finantsjuhina, kontrollerina;
 • valdkonna ekspertsust ja head kogemust ettevõtte kui terviku finantsjuhtimise korraldamisel;
 • majandus- või finantsalast haridust;
 • positiivset ellusuhtumist, koostöövalmidust ja soovi olla kursis valdkonna arengutega;
 • head analüüsivõimet, süsteemsust, täpsust ja vastutustunnet;
 • ambitsioonikust ja tulemustele orienteeritust;
 • ärilist mõtlemist;
 • julgust suhtlejana, suutlikkust läbi rääkida, veenda ja mõjutada;
 • oskust näha võimalusi ja pakkuda lahendusi, parendada oma valdkonda ehk viia ellu muudatusi ja tegutseda selle nimel, et finantsvaldkond toetaks ettevõtte ärilist arengut;
 • eesti ja inglise keele oskust.


Pakume Sulle:

 • võimalust kasvada ja areneda, vallutada uusi välisturge koos ägeda ja ambitsioonika Eesti ettevõttega;
 • ärksal, tulemustele orienteeritud ning tegusal inimesel on meie juures võimalik areneda ja palju ära teha;
 • huvitavaid väljakutseid uuendusmeelses ja koostööd väärtustavas meeskonnas;
 • mitmekesiseid tööülesandeid ja enesetäiendamise võimalusi;
 • väärikat põhipalgast ja aasta tulemustasust koosnevat töötasu.

Soovid lisainfot?

Eva Lelumees
Juhtivkonsultant
eva.lelumees@fontes.ee
Külli Sepnik
Talendikogemuse spetsialist
kylli.sepnik@fontes.ee