Alustava juhi stardipakett 13 – 14.02 ja 22.02 

Praktiline koolitus järgib Rachel Pacheco raamatu “Bringing Up the Boss” lihtsaid tehnikaid. Koolitus on jagatud kolme ossa: 2 päeva lähestikku ning kolmas ühe kuu pärast. Kaks esimest töötuba käsitlevad meeskonnaliikme ja meeskonna juhtimist. Kolmas töötuba peegeldab juhti ennast ja tema käekirja.

Sihtrühm:

  • Alles alustavad, juba alustanud või ka juba mõnda aega töötanud juhid (ka tiimi- ja projektijuhid), kes soovivad saada alustamiseks tõhusaid tööriistu või lihvida oma oskusi.
  • Alustavad juhid, kes on kasvanud spetsialistist juhiks oma organisatsiooni sees.

Eesmärk:

Fontese alustava juhi koolitus on uute juhtide hulgas teada ja mitmete organisatsioonide jaoks juba tavapäraseks juhtide kasvulavaks saanud. Oleme saanud osalejatelt ettepanekuid suurendada koolitusel juhi enesejuhtimise osa. Räägime meeskonna ja meeskonnaliikmete juhtimisest, aga tänases maailmas on tõusnud esikohale enesejuhtimise oskus. Seetõttu oleme täiendanud vana head koolitust juhi eneseanalüüsi osaga. Lisaks on täienenud koolitajate ring. Hoia meie koolituskalendril silm peal!

Juhtimine on kaalukas vastutus. Juht saab aidata kellelgi teisel kasvada, areneda ja saavutada. Samal ajal saab juht eksitada, ülekoormata ja meeskonnaliikmeid tagasi hoida.

Meie läheneme sellele kaalukale vastutusele inimlikult. On täiesti normaalne, et kõik teevad vigu. Ka juhid. Suuri vigu. Tee edukaks juhiks käib samamoodi nagu mistahes muu ameti õppimine – katsetades, eksides ja vigadest õppides. Kolme päevaga valmis juhiks ei saa. Miks? Sest juhtimine koosneb paljudest alateemadest, mis kolme päeva sisse ei mahu. Küll aga on see koolitus üles ehitatud selliselt, et osaleja saab kiire ja ülevaatliku pildi käitumisviisidest ja tegevustest, mis on kriitilised kujundamaks head juhtimiskäekirja. Koolitusel osaleja saab:

  • Analüüsida koos teiste uute juhtidega peamisi juhtimisega seotud keerukusi.
  • Harjutada kohe koolitusel käsitletavaid lähenemisi koos teiste grupikaaslastega.
  • Kavandada oma tööriistakasti ja arenguplaani nende kasutamiseks.

Hind: 915 eurot+km*. 

Võimalus osaleda ka moodulite kaupa. Ühe mooduli hind 310 eurot+km.

*Hind sisaldab kolme päeva koolitusmaterjalie, kohvipause ja lõunasööke.

Üksiku töötoa läbinule väljastatakse tõend ning kogu koolituse läbinule tunnistus.I päev 13.02 kell 10.00 - 16.30 “Meeskonnaliige ja tema juhtimine” 7 ak/h

Teemad:

1. Tulemuslikkus. Milline on juhi roll ja vastutus?

2. Tähendus. Kuidas seada eesmärke nii, et igal tööl on tähendus ja meeskonnaliikmed saavad rakendada oma oskusi ja teadmisi kõige paremal moel?

3. Motivatsioon. Kuidas pidada tõhusaid vestlusi nii, et sinu meeskonnaliige on oma rollis inspireeritud ning liigub entusiastlikult eesmärkide poole?


II päev 14.02 kell 10.00 – 16.30 “Meeskond ja selle juhtimine” 7 ak/h

Teemad:

1. Meeskonna loomine. Mis on juhi roll värbamise, uue töötaja sisseelamise puhul?

2. Meeskonnatöö organiseerimine. Kuidas tõhusalt delegeerida?

3. Meeskonnakultuuri loomine. Kuidas anda arendavat tagasisidet ja soodustada avatud suhtlemist?


III päev 22.02 kell 10.00 – 16.30 “Juht ja enesejuhtimine” 7 ak/h

Teemad:

1. Sinu käekiri juhina. Milline on sinu juhtimisstiil? Kuidas tegeled oma arenguga?

2. Juhi oma energiat. Kuidas tõhusalt juhtida oma energiat? Kuidas ehitad ja hoiad psühholoogilist vastupidavust?


Koolitaja Juta Palmeri - juhtivkonsultant, koolitaja, coach (EMCC)


Jutas kohtuvad kaks poolt – hea äriorganisatsioonide tundmine ja nõustav lähenemine. Ta on töötanud kokku 12 aastat finants- ja infotehnoloogiasektoris ning õppinud ärijuhtimist. Juta on õppinud ning täiendanud ennast ka psühholoogia ja nõustamise vallas. Ta hindab väga eesmärgistatud ja tõhusat protsessi, kuid ei jäta tähelepanuta ka esmapilgul nähtamatut, mis võib alustava juhi edasiliikumist takistada.

Inspiratsiooni on Juta saanud lahenduskeskse lühiteraapia, NLP, väärtustava uurimise ja skulptureerimise lähenemistest. Teda on vorminud ka põhjalik coachi ja superviisori väljaõpe, kus oli rõhuasetus enesejuhtimisel ja teadlikkuse praktikatel. Selleks, et näha peidetud võimalusi, on tihtipeale vaja vaadata asju teistmoodi ning selleks kasutab Juta ka ruumi, loovat lähenemist ja inimest ennast oma tervikus.

Koolitaja Henri Klemmer - Hepta Airborne tegevjuht ja asutaja, ettevõtja, koolitaja, coach (EMCC) 


Henri kogemus on läbipõimunud energiasüsteemide optimeerimisest läbi taastuvenergia ning innovatsiooni. Ettevõtja ja juhina peab Henri vajalikuks väärtustele (sh ESG) baseeruvate süsteemide ja organisatsioonide loomist, kus kesksel positsioonil asetseb objektiivne, eneseteadlik inimene. Juhtimises ja inimeste koolitamises rakendab coachiva juhtimise põhimõtteid.

Koolitajana soovib Henri Fontese kaasabil aidata inimestel tõsta objektiivset teadlikkust, vastutust ja motivatsiooni enda eesmärkide edukaks täitmiseks. Tema enda arenguprotsessi koolitajana iseloomustab tõenäoliselt kõige paremini 70-20-10 meetod, kus 70% arengut tuleb läbi praktilise töökogemuse kahe ettevõtte omanikuna ja ühe ettevõtte tegevjuhina, sh kogemused koolitustest; 20% teadmistest omandab läbi coachingu ja mentorluse; ning 10% läbi iseseisva õppe - e-kursused, audioraamatud, jne. Koolitajana meeldib Henrile aidata kaasa mõelda teemades nagu coaching; üks-ühed; tagasisidestamine; ajaplaneerimine jne. Tööalaselt tunneb ta ennast hästi investorsuhete, B2B müügi ja energiasektori probleemide keskel.

Fontes PMP OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner, mille kohta saad lisaks lugeda SIIT

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ja töötaja koolituskulude hüvitamine

Soovid lisainfot?

Juta Palmeri
Juhtivkonsultant
juta.palmeri@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee