Unikaalne juhtimisprogramm, mille kaudu pakkuda oma ettevõtte talentidele arenguhüpet spetsialisti või junior juhina. Toetame sinu ettevõtte potentsiaalikate talentide arengut juhina või juhiks saamisel läbi juhtimisalaste töötubade ja coachiva mentorluse meetodite. I-le annab täpi võimalus omandatut kohe praktikas rakendada, mis tähendab, et koolitusprogrammi praktiline osa sisaldab kohtumisi kogenud juhist menteega tagurpidi mentorluskoostöö raames.


Kui soovite enda ettevõtte talente juhi rolliks ette valmistada, on see programm just teie jaoks.

MIDA SAAB TALENT JUHTIMISPROGRAMMIST JA TAGURPIDI MENTORLUSEST?
 • Analüüsib enda loomuomast juhipotentsiaali ning teadvustab enda tugevused ja kaardistab arengufookused
 • Juhi tööriistakasti avamine – erinevad juhendamismeetodid, coachivate küsimuste küsimise oskuse arendamine
 • Võimaluse osaleda Eesti tippjuhtidega ühises töötoas (tagurpidi mentorite ja FCMP mentorite ühistöötuba meetodite praktiseerimiseks)
 • Uks kogenud juhi mõttemaailma, juhtimismeetoditesse ja - kogemusesse. Kuidas tippjuhid ja suure vastutusega juhid teevad otsuseid? Millega nad peavad arvestama? Mis tagab edu juhina? Võimalus töövarjutada kogemustega juhti ja piiluda tema organisatsiooni tagatubadesse
 • Kontaktivõrgustiku laiendamine teiste osalejatega – ühiste huvide, dilemmade, teadmiste, oskuste, meetodite jagamine ja seeläbi oma võimaluste laiendamine

 

KASU ORGANISATSIOONILE?

 • Ettevõtte talentide osalemine uue ajastu juhtimisprogrammis
 • Juhendamisoskustega töötajad – panustamine juhtide järelkasvu
 • Lojaalne talent – võimalus rakendada pidevalt tagurpidi mentorluse projektidesse, anda talendile eristaatus
 • Teise organisatsiooni vaade – kuidas tehakse mujal ja kas me saame midagi neilt õppida


PROGRAMM

Juhiprofiili analüüs

 • WOPI tööalase isiksuse küsimustiku täitmine ning analüüs koos Fontese konsultandiga. Lisaks kirjalik kokkuvõte sinu kui juhi peamistest tugevustest, arengukohtadest ning – soovitustest.

Inspireerivad töötoad teemadel:
 • Juhi roll ja vastutus
 • Muutunud ootused juhtimisele
 • Kaasav juhtimine ja -tehnikad
 • 1:1 vestluste läbiviimine, arenguvestlused, tagasiside andmine
 • Talent Advisory
 • Coachiv mentorlus (GROW mudel)
 • Külalisesinejad!

Tagurpidi mentorlus
 • 2 tagurpidi mentorluse kohtumist enda menteega
 • Võimalus töövarjutada enda menteed tema igapäevases töökeskkonnas ja -rollis

Fontese tugi
 • Fontes leiab sulle sobiva ja motiveeritud mentee
 • Vajaduspõhine Fontesepoolne tugi mentorluskoostööks
 • Fontes küsib programmi vältel osalejatelt refleksiooni

Osalejad on kogu programmi vältel hoitud ja seetõttu on selles programmis võimatu ebaõnnestuda!

INVESTEERING

 • Juhiprofiili analüüs (WOPI tööalane isiksuse test + tagasiside + kokkuvõte)
 • 3 töötuba, töötubade vahelised kodutööd ning eneserefleksioon;
 • 2 kohtumist menteega + töövarjutamine
 • Toetatud mentorluskoostöö
 • Videoesitlus programmist ja mentorluskoostööst


Koolitusprogrammi maht
43 akadeemilist tundi, mis sisaldab:
 • Kirjalikku isiksuse testil põhinevat ja Fontese konsultandiga läbiarutatud juhipotentsiaali analüüsi
 • 3 töötuba ja kodutööde tegemist. Vajadusel viime töötoad läbi veebi vahendusel
 • 2 kohtumist menteega + ettevalmistust kohtumisteks. Kohtumised võivad toimuda nii veebis kui vahetu kohtumisena
 • Enda mentee töövarjutamine
 • Eneserefleksiooni/-analüüsi inimese, juhi ja mentorina
 • Koolitusprogrammi ja mentorlusprojekti kokkuvõtva videoettekande esitlemist (ettelindistatud)


Koolitusprogrammi maksumus
Valida saab kahe paketi vahel:
 • Pakett 1: 5 osalejat ühest ettevõttest grupihind 4400 eurot + km. Iga lisanduv osaleja 1100 eurot+km.
 • Pakett 2: Üksikosaleja 1100 eurot+km.


Koolitusprogrammi ajakava selgub peatselt!


Soovid enda ettevõtte talentidele pakkuda võimalust osalemiseks?
Võta meiega ühendust info@fontes.ee


Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee