WOPI testi kasutajakoolitusel omandab osaleja WOPI isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks ja tagasisideintervjuu läbiviimiseks vajalikud oskused.


Koolituse läbinu:

  • Omandab teadmised isiksuse omaduste hindamise ja WOPI testi kasutamisvõimaluste kohta.
  • Omandab oskused WOPI isiksuse testi profiilide tõlgendamiseks.
  • Omandab oskused WOPI isiksuse testi tagasisideintervjuu läbiviimiseks.

Koolituse kestvus on 1 päev, mis sisaldab teooriat ja praktilist harjutamist. Peale koolituspäeva tehakse iseseisev töö (testiprofiilide analüüsimine ja tagasisidestamine), millele järgneb tagasisidekohtumine koolitajaga.

Koolitusel on fookuses WOPI interpreteerimine, tagasisideintervjuu läbiviimine ja selle abil kompetentside hindamine. Tagasisidekohtumisel käsitletakse kodutöö tulemust ja tekkinud küsimusi.

Õppekava sisu:

  • Kuidas mõõta isiksuse omadusi?
  • Kompetentsid ja talentide hindamine.
  • WOPI küsimustik – struktuur ja dimensioonid.
  • Tagasisideintervjuu põhimõtted.
  • WOPI kasutamine värbamisel.
  • WOPI kasutamine töötajate arengu eesmärkidel.
  • WOPI erinevate raportite kasutamise võimalused.


Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine koolituspäeval, kus on omandatud teoreetilised teadmised ning läbitud praktilised harjutused ja iseseisva töö edukas läbimine.

Koolituse läbinud saavad rahvusvahelise testi kasutamise sertifikaadi ja tunnistuse.


Koolitus toimub Fontese kontoris aadressil Sepapaja 6, Ülemiste City.

Koolituse toimumisaeg: 18. oktoober 2023 kell 10:00-16:30.

Koolituse hind: 850 eurot + km.

Koolitajad: 

Piret Jamnes (Fontese partner, arendustiimi juht, koolitaja, coach, Competence Dimensionsi poolt volitatud testikoolitaja) 

Henry G. Uriko (Fontese Hindamiste Hubi juht, koolitaja ja konsultant)

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Andra Värnik
Hindamisprojektide spetsialist
andra.varnik@fontes.ee
Log in or register to apply