OPQ32r on oma 32 isiksust kirjeldava skaalaga üks põhjalikumaid isiksuseteste, mis on kasutatav nii värbamisel, talendipotentsiaali määratlemisel kui arengu toetamisel. Test on kasutatav väga paljudes keeltes, sh eesti ja lähiriikide keeltes ning selle online versioon võimaldab testi täita igalt poolt, kus on internetiühendus ja segamatu keskkond. Ühekordse küsimustiku täitmise järgselt on võimalik genereerida, olenevalt testimise eesmärgist, erinevaid testiraporteid: Leadership Report, Team Types and Leadership Styles Report, Manager Plus Report, Emotional and Social Competence, Development and Action Planner jms. Testi skaalad on seostatavad SHL-i Unversal Competency Framework kompetentsidega, mistõttu testi abil saab hinnata ka ülekantavate kompetentside nagu saavutusorientatsioon, eestvedamine, koostöö, pingetaluvus jne. Kokku on süsteemis 20 käitumuslikul tasandil lahti kirjutatud kompetentsi.


Koolitusel on peamises fookuses OPQ testitulemuste interpreteerimine, tagasisideintervjuu läbiviimine  ja selle abil kompetentside hindamine.


Töötubade teemad:

  • Kuidas mõõta isiksuseomadusi?
  • Kompetentsid ja talentide hindamine.
  • OPQ küsimustik – struktuur ja dimensioonid.
  • Tagasisideintervjuu põhimõtted.
  • OPQ ja kompetentsid. OPQ kasutamise valikuprotsess.
  • OPQ kasutamine arendamise eesmärkidel.
  • Teiste SHL testide ja OPQ erinevate raportite kasutamise võimalused.


Töötubadele lisaks toimub eelnevalt OPQ kasutajakoolituse e-õpe ning isikliku OPQ küsimustiku täitmine + 2 tasuta OPQ profiili väljasaatmist. 

Lisaks eelnevalt väljatoodud teemadele toimub töötubades ka tagasisidestamise ning OPQ tõlgendamise praktiline harjutamine. Töötubade järgselt tehakse kodutöö ja järgneb personaalne tagasisidevestlus.


Koolituse edukalt läbinu saab isikliku kasutajanumbriga litsentsi, mis kehtib rahvusvaheliselt ja mis väljastatakse SHL Grupi poolt.


Töötoad: 

9. märts 2023 kell 10:00-16:00;

10. märts 2023 kell 10:00-16:00;

Koht: Fontes, aadress Ülemiste City, Sepapaja 6.


Hind: Ühe osaleja puhul 1950€ + KM.

Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja rahvusvahelist sertfikaati. 


KoolitajadFontese partner ja juhtivkonsultant Piret Jamnes (Litsenseeritud SHL koolitaja, Certified Business Coach, Firework Career Coach, Executive Coach, karjäärinõustaja VII taseme kutsetunnistus), Hindamiste Hubi juht ja konsultant Henry Uriko.


Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Andra Värnik
Hindamisprojektide spetsialist
andra.varnik@fontes.ee
Log in or register to apply