RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Vaata lisaks: RMK aastaraamat 2021

Seoses tänase juhatuse liikme volituste lõppemisega aprillis 2023 on RMK juhatusse oodatud uus

Metsamajanduse valdkonna juhatuse liige

Metsamajanduse tegevusvaldkonna ülesandeks on majandada RMK hoole all olevat riigimetsa säästlikult ja tõhusalt. Juhatuse liige juhib ja esindab RMK-d metsamajanduse vastutusvaldkonnas vastavalt metsaseadusele, RMK põhimäärusele ja nõukogu otsustele. Metsamajanduse juhatuse liikme põhiülesandeks on metsa uuendamise, kasvatamise, raiete ja puidu veo juhtimine ning korraldamine heaperemehelikult ja säästvalt. Struktuuriüksuses töötab 230 inimest, kellest 8 osakonnajuhti on juhatuse liikme lähim meeskond.

Sobival kandidaadil on

  • magistrikraad metsandusest või seonduvast valdkonnast
  • vähemalt 5-aastane tulemuslik juhtimiskogemus, soovitavalt juhtide juhtimise kogemus
  • edukas muudatuste juhtimise kogemus
  • strateegiline vaade ja avatud mõtteviis
  • suurepärased liidriomadused ja tulemustele orienteeritus
  • väga hea koostöö-, läbirääkimis-, ja esinemisoskus
  • laitmatu maine ja vastutustundlikkus
  • hea inglise keele oskus

 

RMK pakub võimalust kujundada Eesti ühiskonnas olulist rolli kandva organisatsiooni käekäiku, ellu viia Eesti metsapoliitikat ning olla metsamajanduse teemade eestkõneleja, mõjutaja ja edasiviija.


Soovid lisainfot?

Liisa Kilk
Talendikogemuse spetsialist
liisa.kilk@fontes.ee
Kristiine Mäggi
Talent Sourcer
kristiine.maggi@fontes.ee
Kaire Laas
Juhtivkonsultant
kaire.laas@fontes.ee