Millal on vaikimine kuld ja rääkimine hõbe ning vastupidi?

Info – kas võim või töövahend?

Organisatsiooni arengu ja kestlikkuse vaatest ei ole info võim vaid töövahend. Formaalseid piiranguid, mis eksisteerisid kunagi, tulenevalt hierarhiatest või piiratud kanalite valikutest, neid lihtsalt enam pole. Sisekommunikatsioonist rääkides tõdetakse tihti, et ka n-ö oma asja ajades pead olema võimeline seda seletama ja mitte üks kord ja mitte ainult ühele inimesele.

Info levib iseenesest ja niikuinii?

Keskkond on väga palju muutunud ja kohati on tekkinud arusaam, et sotsiaalmeedia ning infokülluse ajastul levib info niikuinii. Ent muutunud töö ja töökeskkond näitavad, et kõik polegi nii lihtne. See, kuidas me oma inimestega suhtleme ja miks me midagi räägime (või rääkimata jätame) ning kuidas me seda teeme, see võib mõjutada meie organisatsioonide arengut ning tulemuslikkust rohkem kui kunagi varem.

Juhtimine ongi suhtlemine

Kuidas anda edasi juhtkonna otsuseid, vältides otsust saatvat negatiivset emotsiooni? Kas ebameeldivas muudatuses ja uudises on võimalik kasu näha või näidata? Kuidas häid uudiseid võimendada? Kas üksikisikule ja tiimile tehtavas kommunikatsioonis on erisusi? Kuidas juht peaks ennast uudiseid edastades tundma? Kas on ehk mõistlik luua organisatsioonis kommunikatsioonipõhimõtted?

Veebikoolitusel saad teadmised, kuidas igapäevases omavahelises suhtluses üksteist võimestada ja aidata saavutada nii isiklikke kui organisatsiooni eesmärke.

Sihtrühm: kõik, eriti juhid ja tiimijuhid ja personalijuhid.

Aeg: 25. aprillil kell 15.00 - 16.00

Hind: 79€+km

Keskkond: Zoom keskkond

Koolitaja: Mailis Neppo, kes on Delfi Meedia personalijuht.


Mailisel on bakalaureuse kraad eesti filoloogias ja magistrikraadid kommunikatsioonis ning andragoogikas. Ta on personalijuhtimise eriala külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on olnud nii president Meri kui Ilvese tiimides, töötanud koos õiguskantsler Jõksi ja riigikontrolör Oviiriga ning juhtinud kaitseministeeriumi ja haridus- ja teadusministeeriumi personaliosakondi. Mailis oli ühe hooaja ka Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE tegevjuht. Samuti on ta aidanud järje peale presidendi kultuurirahastu töö.

Meie tänased tööd on muutunud mitmekihilisemaks ja keerulisemaks, eeldades meilt vastuoluliste probleemide lahendamist, planeerimist, loovust, palju suuremat iseseisvust ja enda tegevuse kriitilist hindamist. See tähendab pidevat reflektsiooni ning eneseanalüüsi. Vabaduse ja vastutuse tasakaal on olulisem kui kunagi varem.

Mailis on veendunud, et juhina pead sa hoidma kuklas teadmist, et oma karjääri edenedes tuleb olla inimeste vastu kena, sest sa võid neid inimesi kohata ka oma karjääri allakäigu trepil.

Mailis hindab nii töös kui eraelus kvaliteeti. President Ilves iseloomustab teda kui loovat ja lojaalset lõvitari. Mailis armastab Eesti kunsti ja disaini. Oma vaimset tasakaalu hoiab ta lugemise ja joogaga ning täiesti kindlalt on tal reisimissõltuvus.

Mailise õpingud ja töine elu on olnud loogilises seoses – iga eelnev samm on viinud järgmise valikuni. See kõik – elust-tööst kogetu, maailmas nähtu, õpikuist loetu ja koolis omandatu – on saanud nüüd tervikpaketina kokku tema koolitusel.

Tähelepanu! Koolitus toimub alates 4-st osalejast. Fontes PMP OÜ jätab endale õiguse grupi mitte täitumise korral koolitus edasi lükata.


NB! Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena.

Soovid lisainfot?

Siret Leoke
siret.leoke@fontes.ee