Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa) on asutatud 21. detsembril 1918. aastal ja on avalik- õiguslik asutus, mille tegutsemist reguleerib Eesti Rahvusraamatukogu seadus. Rahvusraamatukogu veab eest raamatukogunduse arenguid, pakub olulisi võrguteenuseid peaaegu üheksasajale Eesti raamatukogule ja tagab juurdepääsu nii füüsilistele kui digitaalsetele teabekandjatele. RaRal on oluline roll Eesti kultuuripärandi säilitamisel ja väärindamisel.

Eesti Rahvusraamatukogu eesmärk on oma kogude ja teenustega panustada aktiivselt eesti kultuuriruumi arengusse ning kestlikkuse tagamisse. Rekonstrueeritud Rahvusraamatukogu hoones avatakse 2026. aastal kaasaegne ja kaasav kõigile avatud inimkeskne avalik ruum, erinevaid teenuseid pakkuv ühtne haridus- ja kultuurikeskkond.

Rahvusraamatukogus töötab 204 inimest ning uues, 2026. aastal valmivas hoones on 55 000 m² pinda.

Rohkem infot: rara.ee Tutvu: eelarve 2023, strateegia 2022-2025, tegevuskava 2023.

Seoses tänase peadirektori teenistustähtaja lõppemisega septembris 2023 kuulutab Rahvusraamatukogu nõukogu välja konkursi pühendunud ja asjatundliku juhi leidmiseks.

Peadirektor

Sa saad võimaluse luua sellise 21. sajandi rahvusraamatukogu, mille üle võib terve Eesti ühiskond uhke olla ja mida tuntakse kaugemalgi. Sul on suurepärane võimalus olla tuleviku raamatukogunduse eestkõneleja ja valdkonna suunanäitaja, olla Eesti vaimse vara hoidja ja jagaja. Sinu suurimaks väljakutseks lähiaastail on organisatsiooni kolimine rekonstrueeritud peahoonesse ning kogu ühiskonnale avatud ruumi ja teenuste, ühtse haridus- ja kultuurikeskkonna loomine. Sa oled koostööaldis kaasaegne juht, keda iseloomustab suunatus arengule, innovatsioonile, tulemustele ja inimestele. Sa oled eestvedaja, kes tagab inimeste, tööprotsesside ja koostöövõrgustike juhtimise kaudu põhikirjas sõnastatud eesmärkide ja organisatsioonile pandud ülesannete täitmise.

Oled oodatud kandideerima, kui Sul on magistrikraad ja tippjuhtimise kogemus. Sul on väga hea koostöö-, läbirääkimis- ja esinemisoskus. Oled edukalt juhtinud muudatusi, oskad näha valdkonna tulevikusuundi ja võimalusi. Sind iseloomustab strateegiline ja avatud mõtteviis ning soov kompleksseid probleeme lahendada ja keerukaid süsteeme juhtida.

Rahvusraamatukogu peadirektorina kujundad Eesti ühiskonnas olulist rolli kandva organisatsiooni käekäiku. See on unikaalne, vastutusrikas ja väljakutseterohke võimalus anda enda panus Eesti vaimuvara hoidmisse ja jagamisse ning luua kõigile Eesti inimestele uue ajastu avalik ruum.Soovid lisainfot?

Liisa Kilk
Talendikogemuse spetsialist
liisa.kilk@fontes.ee
Kaire Laas
Juhtivkonsultant
kaire.laas@fontes.ee