Lahenduskeskne coaching sobib kasutamiseks olukordades, kus GROW mudelist ei piisa või on vaja kasutada mõnevõrra paindlikumat lähenemisviisi. Alati ei ole olukorrad nii lihtsad, et saab kiiresti teha mindmapi, luua plaani ja selle tahtejõulise elluviimisega toimubki muutus. Vahel on vaja mõelda sellele, mida ma tegelikult tahan ja mis on võimalik, või siis on vaja muuta hoopis oma suhtumist. Lahenduskeskse metoodika eripära seisneb ideaalse tulemuse tagaajamise asemel realistlike eesmärkide seadmises, väikeste sammudega edasiliikumises, inimese enda potentsiaali leidmises ja ärakasutamises. Kusjuures kõrvuti rakendatakse väga realistlikke ja leidlikke lähenemisi. Mõned selle coachingustiili põhimõtted kõlavad kui talupojatarkus. Näiteks: "Ära torgi seda, mis töötab!" või: "Kui oled juba kaks korda peaga vastu sama seina jooksnud, siis on aeg proovida muud lähenemist!"

Sihtgrupp: Lahenduskeskse coachinguga tutvumine on kasulik praktikutele - juhtidele, kes soovivad inimestega tegelemiseks uusi tööriistu ning mõningase kogemusega coachidele ja nõustajatele, kellel on olemas nõustamise või coachingu baasteadmised ning soovivad oma oskuseid edasi arendada.

Eesmärk: Tutvuda lahenduskeskse coachingu kui ühe lähenemisega coachingule ja nõustamisele, mis aitab inimestel igapäevaste probleemide ja keerukate olukordadega toime tulla.

Teemad ja koolituse ülesehitus:

  • Lahenduskeskse coachingu põhimõtted ja meetodid.
  • Nõustamisprotsessi etapid.
  • Ime-küsimus, erandi- ja kasuküsimused, skaalade kasutamine, visualiseerimine, komplimendid, kodutööde valik ja motivatsioon, küsimuste küsimine, reframing jm. meetodid.

Lahenduskekse nõustaja mõtteviisi ja põhimõtteid tutvustatakse kompaktse infomaterjali, filmide ja näidete abil. Peamine rõhuasetus on meetodite praktiseerimisel ja nende kasutamise harjutamisel.

Koolitus toimub kahel päeval, vahepealsel perioodil on osalejatel võimalus teha praktiline kodutöö.

Aeg: 13.02 ja 14.02.2024 kell 10.00 - 16.30. Õppe maht kahel päeval kokku 14 ak/h.

Hind: 490€ +km

Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööke. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

Koolitajad: Pille Pesti ja Piret Jamnes

Pille Pesti, konsultant, psühholoogilise heaolu nõustaja ja koolitaja.


Lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal (B.Sc), Vrije Universiteit Amsterdami kliinilise psühholoogia erialal (M.Sc.) ja Tallinna Ülikoooli organisatsioonikäitumise erialal (M.Sc.). Karjäärinõustaja (kutsetunnistus tase 7) ja Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige. Nõustamisalases töös on Pille mõjutatud erinevatest läbitud teraapiakoolitustest (lahenduskeskne lühiteraapia, loovteraapiad, pereteraapia, kognitiivkäitumuslik teraapia) ning kogemusest (kliinilise) psühholoogi ja karjäärinõustajana. Tööalaselt kokku puutunud erinevate valdkondade meeskondade ja organisatsioonidega.

Piret Jamnes, Fontese partner ja ärisuunajuht, coach, karjäärinõustaja, koolitaja, projektijuht, TLÜ-s lektor.


Piret omab magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialalt Tallinna Ülikoolist. Ta on olnud 12 aastat karjääriarendamise ja -juhtimise lektor Tallinna Ülikooli Psühholoogiainstituudis. Lisaks omab 21 aasta pikkust kogemust talendijuhtimise ettevõttes Fontes, kus Piret on üks partneritest ja ärisuuna juht. Igapäevaselt tegeleb Piret juhtide nõustamise ja hindamise, coachingu, arenguprogrammide väljatöötamise ja läbiviimisega ning kompetentsisüsteemide arendamisega.

Fontes PMP OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner, mille kohta saad lisaks lugeda SIIT

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjale ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale

Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee
Pille Pesti
Psühholoog-nõustaja
pille.pesti@fontes.ee
Log in or register to apply