MENTOR=COACH+

FONTESE XVIII COACHIVA MENTORLUSE PROGRAMM


Eesti esimene ja ainuke rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorprogramm (EMCC, 2021)

Igas juhis on mentorit!

ARENG. KOGEMUS. TÄHENDUS.

PROGRAMMIS OSALEJAD


Mentor (Sina) – tippjuht, juhtkonna liige või valdkonnajuht, kellel on vähemalt 5-aastane juhikogemus, mis sisaldab nii õnnestumisi kui õpikogemusi ja kes soovib panustada teisest organisatsioonist mentee teemadega tegelemisse.

Mentee (vt SIIA) - keskastmejuht, esmatasandi juht või juhipotentsiaali ja -ambitsiooniga spetsialist, kes on huvitatud arengukoostööst kogenud juhist mentoriga.

Fontes viib teid kokku, kasutades isiksuse- ja juhiprofiili analüüsi ja pakub programmi vältel nii tuge kui arendavaid ja silmaringi laiendavaid tegevusi.

MIDA SAAD MENTORINA PROGRAMMIST?


 • Osaled Eesti esimeses rahvusvaheliselt akrediteeritud mentorite programmis - EMCC EQA. Programmi edukalt lõpetanud mentorid saavad taotleda ka personaalset (EMCC EIA) akrediteeringut.
 • Analüüsid, mis teeb Sind mentori ja juhina unikaalseks ning mõtestad enda eesmärgid ja prioriteedid.
 • Õpid töötubades uusi praktilisi meetodeid ning harjutad, kuidas olla kaasaegne coachiv mentor ja Talent Advisor.
 • Esitad endale väljakutse tegeledes mentorluskoostöö raames päris menteega.
 • Saad võimaluse tegeleda isiklike teemadega professionaalse coachiga.
 • Vahetad juhtimis- ja mentorlusalaseid kogemusi teiste Eesti tippjuhtidega.

PROGRAMM


EMCC poolt akrediteeritud Practitioner tasemel programmi tunnistuse saamise eelduseks on 100 tundi praktikat 10 erineva mentee/meeskonnaliikmega 3 viimase aasta jooksul. Arvesse lähevad nii kohtumised meeskonnaliikmetega (1:1 coachivad vestlused, arenguvestlused), kohtumised programmi jooksul enda mentee ja arengupartneritega, väljaspool programmi läbi viidud mentorluskohtumised.

Grupid

 • Programmis on 2 gruppi: mentorite grupp ja menteede grupp.
 • Grupid kohtuvad eraldi töötubades ja ühistel üritustel.
 • Iga mentor saab endale menteede grupist koostööpartneri, mentee, kellega kohtutakse individuaalsete mentorluskohtumiste raames oktoobrist 2024 kuni aprillini 2025 – kokku kuni 7 kohtumist.

Coachiva mentorluse meetodite ja oskuste arendamise töötoad

 • Omandatakse coachiva mentorluse meetodid ning praktiseeritakse neid mentorite grupis.
 • Räägitakse juhtimisest, kasutades ajakohaseid näiteid Eestist ja mujalt maailmast.
 • Avatakse juhi areng, Talent Advisory ning mentorluse ja coachingu olemus huvitaval viisil, näiteks kuulates külalisesinejaid, arutledes vaadatud filmide üle jne.
 • Omandatakse erinevaid kaasaegsed juhtimisvõtted, mida igapäevatöös juhina kasutada.
 • Räägitakse oma eesmärkidest ja dilemmadest juhi ning mentorina, jagatakse kogemusi.

Arengupartnerlus

 • Võimalus töövarjutada enda arengupartnerit mentorite grupist ja arengupartneri vastuvõtmine enda organisatsioonis.

Üritused

 • Programmi algusüritus, kus kohtutakse oma menteega esimest korda.
 • Fun üritused (kultuuriüritus, matk, mindfulness).
 • Osalemine veebikoolitustel.
 • Programmi lõpuüritus, kus võetakse kokku koos läbitud tee ja tunnustatakse üksteist.

Fontese tugi

 • Iga mentor saab endale coachi Fontesest, kes toetab teda terve programmi vältel.
 • Fontese coach aitab mentoril analüüsida tema juhi- ja mentorprofiili.
 • Viib mentoriga läbi personaalsed coachingusessioonid.
 • Fontes sobitab kokku mentor-mentee koostööpaarid.
 • Fontes küsib terve programmi vältel osalejatelt eneserefleksiooniküsimustike täitmist.

Ajakava

Mentorluse ABC koolitus 17. september kell 10.00 - 16.30 (sisaldub programmi hinnas).

Koolituse kohta saad rohkem lugeda SIIT


I moodul “Mis on mis?” 8. oktoober kell 9.00 – 15.00

Avaüritus 8. oktoober kell 15.30 – 17.00

II moodul “Mentori tööriistakast I” 6. november kell 9.00 – 16.30

III moodul “Mentori tööriistakast II” 10. detsember kell 9.00 – 16.30

Kovisioonid: 21. jaanuar kell 10.00 – 13.15 ja 22. jaanuar kell 13.00 – 16.15

IV moodul “Areng mentori ja juhina I” 11. veebruar kell 9.00 – 16.30

V moodul “Areng mentori ja juhina II” 18. märts kell 9.00 – 16.30

Lõpuüritus 8. aprill kell 15.00 – 17.00

INVESTEERING RAHAS


Hind 4650 eurot + km
Soovid lisainfot?

Piret Jamnes
Arendustiimi juht / Juhtivkonsultant
piret.jamnes@fontes.ee
Tiiu Allikvee
Juhtivkonsultant
tiiu.allikvee@fontes.ee
Janne Einula
Avatud programmide ja koolituste koordinaator
janne.einula@fontes.ee
Log in or register to apply